ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Музей Київського відділу Імператорського товариства правильного полювання

МУЗЕ́Й КИ́ЇВСЬКОГО ВІ́ДДІЛУ ІМПЕРА́ТОРСЬКОГО ТОВАРИ́СТВА ПРА́ВИЛЬНОГО ПОЛЮВА́ННЯ Засн. 1888 у Києві Товариство правил. полювання ставило за мету протистояти нещад. винищенню птахів і корис. звірів, виконанню якої мав сприяти також його музей. Значну роль у розбудові музею відіграв арх. В. Городецький, який 1899–1912 здійснив 6 мислив. експедицій у Бакин. губ., Закасп. і Туркестан. краї, на Алтай, у Семиріччя та Зх. Сибір, прикордонні області Персії (нині Іран) і Афганістану, а також в Африку, звідки привіз екземпляри надзвичайно рідкіс. тварин і птахів. Основу музей. зібрання складали його колекції (179 із 272-х од. опудал птахів, 25 із 73 – звірів). Збірка постійно поповнювалася також зразками тварин. світу України. На поч. 20 ст. вона складалася з колекцій опудал звірів (кабан, ведмідь, тур, лань, рись, горностай, куниця, дикобраз, вовк, крокодил, голови афр. антилопи, носорогів, бабуїна, гієни, зебри, шакала та ін.) і птахів (королів. фазан, кавказ. тетерів, дрофа, пелікан, лебідь, турухтан, фламінго, сич, афр. птахи та ін.), а також зброї та мислив. спорядження. У приміщенні товариства на вул. Хрещатик, № 25, було представлено бл. 500 експонатів, більша частина яких згоріла під час пожежі будинку в 1910-х рр. Частину матеріалів передано Рос. геогр. товариству в С.-Петербурзі.

Літ.: Мельницкий К. Е., Ланге П. В. Очерк истории двадцатипятилетия Киев­ского отдела Императорского общес­тва правильной охоты: 1888–1913. К., 1913; Яценко В. З рушницею та вудкою по Афри­ці. Х.; К., 1930; Малаков Д. Автор київсь­ких химер // Старожитності. 1993. Ч. 3–4; Його ж. Архітектор Городецький. К., 1999.

Л. Д. Федорова

Рекомендована література

  1. Мельницкий К. Е., Ланге П. В. Очерк истории двадцатипятилетия Киев­ского отдела Императорского общес­тва правильной охоты: 1888–1913. К., 1913;Google Scholar
  2. Яценко В. З рушницею та вудкою по Афри­ці. Х.; К., 1930;Google Scholar
  3. Малаков Д. Автор київсь­ких химер // Старожитності. 1993. Ч. 3–4;Google Scholar
  4. Його ж. Архітектор Городецький. К., 1999.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Музей Київського відділу Імператорського товариства правильного полювання / Л. Д. Федорова // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-69854

Том ЕСУ:

22-й

Дата виходу друком тому:

2020

Дата останньої редакції статті:

2020

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

69854

Кількість переглядів цього року:

3

Схожі статті

Нагорний
Людина  |  Том 22 | 2020
Л. Б. Щербакова, С. І. Очеретянко
Дмитерко-Ратич
Людина  |  Том 8 | 2016
К. Є. Науменко
Кутилов
Людина  |  Том 16 | 2016
В. Ю. Могилевський, О. В. Ковальчук

Нагору