ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Музей археологічний Львівського національного університету ім. І. Франка

МУЗЕ́Й АРХЕОЛОГІ́ЧНИЙ ЛЬВІ́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. І. Франка Зародження археол. науки у Львів. університеті пов’язане зі створенням Археол. кабінету (1880) і каф. праісторії та класич. археології (1905), подальший розвиток – із діяльністю спеціалізов. каф. і підрозділів, що існували на гуманітар. та істор. ф-тах Львів. університету від 1916 і донині. За цей час археол. експедиції Львів. університету накопичили значні колекції предметів старовини, що й стали основою збірок Археол. кабінету (1880–1914), інститутів праісторії та класич. археології (міжвоєн. період) та Археол. музею (1939–41 і від 1967). Вагомий внесок у комплектування археол. збірок зробили Л. Цвіклінський, К. Гадачек, Е. Булянда, Л. Козловсь­кий, Т. Сулімірський, І. Старчук, М. Смішко, Я. Пастернак, В. Зварич, І. Свєшніков, Л. Крушельницька, В. Баран, В. Ауліх, О. Черниш, М. Пелещишин, Р. Чайка. Нині структуру музею складають зали: «Доба палеоліту та мезоліту», «Доба неоліту, енеоліту та ранньої бронзи», «Доба пізньої бронзи і раннього заліза», «Давні слов’яни і Київська Русь». Його колекція нараховує майже 50 тис. од. зберігання, з яких понад 1,4 тис. представлено в експозиції, що висвітлює матеріал. і духовну культуру насел. Волині та Прикарпаття від палеоліту до княжої доби. Серед експонатів – матеріали з пам’яток Молодова 1, Молодова 5 (палеоліт), Тадані (енеоліт), Зимне (енеоліт, ранні слов’яни), Голишів (енеоліт), Листвин (енеоліт, княжа доба), Кошилівці, Більче-Золоте (енеоліт), Зозів, Івання, Острівець (бронз. вік), Чехи, Деревляни, Золочів, Лагодів, Черепин (ранньозаліз. вік), Чижиків (ранньорим. час), Ріпнівські поселення, Бовшів (пізньорим. час, ранні слов’я­ни), Пліснеськ (княжа доба). Це кістки мамонтів, знаряддя праці, вироби, зброя з кременю, кістки, міді, бронзи, заліза, зразки розпис. посуду, зоо- й антропоморф. пластики тощо. Співроб. музею здійснюють н.-д. діяльність; займаються комплектуванням музей. зібрань, а також експозиц., фонд. і пам’яткоохорон. роботою; беруть участь в організації навч.-вихов. процесу.

Літ.: Чайка Р. М. Музей археології при Львівському університеті // Археологія. 1976. Вип. 19; Милян Т. Музей археології Львівського університету // Археол. дослідж. Львів. університету. 2005. Вип. 8.

Я. В. Погоральський

Рекомендована література

  1. Чайка Р. М. Музей археології при Львівському університеті // Археологія. 1976. Вип. 19;Google Scholar
  2. Милян Т. Музей археології Львівського університету // Археол. дослідж. Львів. університету. 2005. Вип. 8.Google Scholar

Фотоілюстрації

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Музей археологічний Львівського національного університету ім. І. Франка / Я. В. Погоральський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-70326

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

22-й

Дата виходу друком тому:

2020

Дата останньої редакції статті:

2020

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Музеї

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

70326

Кількість переглядів цього року:

3

Схожі статті

Нагору