ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Набоких Олександр Гнатович

НАБО́КИХ Олександр Гнатович (22. 11(04. 12). 1874, м. Сарапул, нині Удмурт. Респ., РФ – 25. 03. 1920, Одеса) – ґрунтознавець, фізіолог рослин. Доктор агрономії (1910), професор (1912). Закін. Новоолександрій. інститут с. господарства і лісівництва (м. Пулави, нині Люблін. воєводства, Польща, 1896). Відтоді – викл. С.-Пе­тербур. с.-г. курсів; від 1898 – Уман. училища садівництва і землеробства (нині Черкас. обл.); від 1900 – асистент кафедри заг. землеробства Ново­олександрій. інституту с. господарства і лі­сівництва; від 1905 – в. о. екстраординар. професор кафедри агрономії, водночас – зав. агроном. лаб., від 1912 – ординар. проф. Новорос. університету в Одесі. 1913–16 очолював дослідж. ґрунтів у Харків. губ. і склав 10-верстну карту ґрунтів Харківщини; 1914–16 провів аналог. дослідж. в Херсон. і Поділ. губ. Н. вперше подав класифікацію деградов. чорноземів, вивчив опідзолені чорноземи і сірі опідзолені ґрунти лісостепу, уточнив особливості процесів вилужування та опідзолення ґрунтів, досліджував залежність осн. типів ґрунтів і ландшафтно-геогр. зон від типів водного режиму та його гол. регулятора – рослинності.

Пр.: Къ вопросу о почвенныхъ клас­сификаціяхъ // Ежегодникъ по геологіи и минералогіи Россіи. Варшава, 1900. Т. 4, вып. 4; Классификаціонная проблема в почвовѣдѣніи // С. хоз-во и лѣсоводство. 1902. № 4–12; Къ вопросу объ изслѣдованіи почвъ и грунтовъ Юго-Западнаго края Новороссіи и Бессарабіи // Бессараб. с. хоз-во. 1910. № 11–13, 24; Одесскій областной поч­венный музей // Зап. Об-ва с. хоз-ва Южной Россіи. О., 1912. № 3–4; Свѣтло-сѣрые подзолистые суглинки лѣсосте­пи // Там само. 1913. № 9–11; Краткіе замѣтки о грунтахъ Подольской губер­ніи и сосѣднихъ мѣстностей, съ прило­женіемъ карты грунтовъ Юго-Западной Россіи. Каменецъ-Подольский, 1915; Ду­найскіе плавни // Бессараб. с. хоз-во. 1915. № 3–4; Результаты оріентировоч­ныхъ почвенныхъ изслѣдованій 1906–1911 гг. въ Юго-Западной Россіи // Мат. по изслѣдованію почвъ и грунтовъ Херсон. губ. О., 1915. Вып. 2.

Літ.: Александр Игнатьевич Набоких (1874–1920): Биобиблиогр. указ. О., 1977; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

Т. В. Васильєва

Основні праці

Къ вопросу о почвенныхъ клас­сификаціяхъ // Ежегодникъ по геологіи и минералогіи Россіи. Варшава, 1900. Т. 4, вып. 4; Классификаціонная проблема в почвовѣдѣніи // С. хоз-во и лѣсоводство. 1902. № 4–12; Къ вопросу объ изслѣдованіи почвъ и грунтовъ Юго-Западнаго края Новороссіи и Бессарабіи // Бессараб. с. хоз-во. 1910. № 11–13, 24; Одесскій областной поч­венный музей // Зап. Об-ва с. хоз-ва Южной Россіи. О., 1912. № 3–4; Свѣтло-сѣрые подзолистые суглинки лѣсосте­пи // Там само. 1913. № 9–11; Краткіе замѣтки о грунтахъ Подольской губер­ніи и сосѣднихъ мѣстностей, съ прило­женіемъ карты грунтовъ Юго-Западной Россіи. Каменецъ-Подольский, 1915; Ду­найскіе плавни // Бессараб. с. хоз-во. 1915. № 3–4; Результаты оріентировоч­ныхъ почвенныхъ изслѣдованій 1906–1911 гг. въ Юго-Западной Россіи // Мат. по изслѣдованію почвъ и грунтовъ Херсон. губ. О., 1915. Вып. 2.

Рекомендована література

  1. Александр Игнатьевич Набоких (1874–1920): Биобиблиогр. указ. О., 1977;Google Scholar
  2. Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Набоких Олександр Гнатович / Т. В. Васильєва // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-71394

Том ЕСУ:

22-й

Дата виходу друком тому:

2020

Дата останньої редакції статті:

2020

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

71394

Кількість переглядів цього року:

6

Схожі статті

Демидієнко
Людина  |  Том 7 | 2007
І. Ф. Мурза
Лебідь
Людина  |  Том 16 | 2018
В. М. Круть
Гринь
Людина  |  Том 6 | 2006
В. Б. Соловей

Нагору