ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Навчальних закладів України приватної форми власності Асоціація

НАВЧА́ЛЬНИХ ЗА́КЛАДІВ УКРАЇ́НИ ПРИВА́ТНОЇ ФО́РМИ ВЛА́СНОСТІ Асоціація Засн. 1993 у Києві на першій Всеукр. конф. ВНЗів недерж. форми власності як Всеукр. асоц. приват. ВНЗів. Від 1998 – Асоц. навч. закладів України недерж. форми власності, від 2004 – сучасна назва. В Асоціації діють центри закладів вищої освіти, серед. навч. закладів, міжнар. зв’язків, студент. ініціатив. Осн. напрями діяльності: представництво в органах держ. виконав. влади та органах місц. самоврядування інтересів навч. закладів, засн. на приват. формі власності; узагальнення поглядів та пропозицій окремих навч. закладів, налагодження інформ. зв’язку між цими навч. закладами, а також держ. навч. закладами й установами управління; соц. захист учасників навч.-вихов. процесу членів Асоціації; організація темат. семінарів, конф., курсів, культурно-масових заходів, у яких беруть участь представники закладів вищої освіти різних форм власності з багатьох областей України. Від 1998 видає ж. «Економіка і управління». Щорічно публікує матеріали міжнар. та всеукр. конф., зокрема «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість», «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку», «Інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти», «Україна XXI століття: тенденції та перспективи розвитку». Голова – І. Ти­мошенко.

Ю. І. Палеха

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Навчальних закладів України приватної форми власності Асоціація / Ю. І. Палеха // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-71432

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

22-й

Дата виходу друком тому:

2020

Дата останньої редакції статті:

2020

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

71432

Кількість переглядів цього року:

3

Схожі статті

Вільде
Людина  | Том 4 | 2016
М. М. Ільницький
Михайлюк
Людина  |  Том 20 | 2018
А. В. Чечельницький
Новіков
Людина  |  Том 23 | 2021
Т. О. Гарбуз

Нагору