ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Накорчевський Альфред Іванович

НАКОРЧЕ́ВСЬКИЙ Альфред Iванович (12. 11. 1933, Київ – 18. 10. 2016, там само) – фахівець у галузі гiдродинамiки i теплофiзики одно- й багатофазних середовищ. Доктор технічних наук (1984), професор (1997). Премія ім. В. Толубинського НАНУ (2008). Закін. Київ. інж.-буд. інститут (1958). Працював в інститутах «Київпроект» (1958–63), «ВНДIПКнафтохiм» (1966–71), кiбернетики АН УРСР (1971–85) та тех. теплофiзики НАНУ (1985–2016; усі – Київ): від 1986 – провідний науковий співробітник Наукові дослідження: реологiя та рух неньютонів. сере­довищ; механiка i теплофiзика багатофаз. середовищ із мiжфаз. переходами речовини, маси, iм­пульса й енергiї; моделi роботи пульсац. апаратiв для iнтенси­фi­кацiї процесiв у хiм., металург. та харч. пром-стях.

Пр.: Новое направление в разработке непрерывного сталеплавильного процесса. 1977; Гетерогенные турбу­лентные струи. 1980; Дискретно-им­пульс­ный ввод энергии в теплотехнологиях. 1996 (спів­авт.); Гидродинамика и тепломассоперенос в гетерогенных системах и пульсирующих потоках. 2001 (спів­авт.); Адиабатически вскипающие потоки: теория, эксперимент, технологическое использование. 2001 (спів­авт.); Теоретические и прикладные аспекты грунтового аккумулирования и извлечения теплоты. 2008; Грунтовые акку­муляторы теплоты и модернизация коммунальной теплоэнергетики. 2010; Теплофизика влияния солнечного излучения на здания. 2016 (спів­авт.); усі – Київ.

Ю. П. Золотаренко

Основні праці

Новое направление в разработке непрерывного сталеплавильного процесса. 1977; Гетерогенные турбу­лентные струи. 1980; Дискретно-им­пульс­ный ввод энергии в теплотехнологиях. 1996 (спів­авт.); Гидродинамика и тепломассоперенос в гетерогенных системах и пульсирующих потоках. 2001 (спів­авт.); Адиабатически вскипающие потоки: теория, эксперимент, технологическое использование. 2001 (спів­авт.); Теоретические и прикладные аспекты грунтового аккумулирования и извлечения теплоты. 2008; Грунтовые акку­муляторы теплоты и модернизация коммунальной теплоэнергетики. 2010; Теплофизика влияния солнечного излучения на здания. 2016 (спів­авт.); усі – Київ.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Накорчевський Альфред Іванович / Ю. П. Золотаренко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-71786

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

22-й

Дата виходу друком тому:

2020

Дата останньої редакції статті:

2020

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

фахівець у галузі гiдродинамiки i теплофiзики одно- й багатофазних середовищ

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

71786

Кількість переглядів цього року:

9

Схожі статті

Воробйов
Людина  |  Том 5 | 2006
Ж. М. Перцева
Овчарук
Людина  |  Том 24 | 2022
С. О. Соболєвська
Олійник
Людина  |  Том 24 | 2022
Р. М. Вітер

Нагору