ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Носирев Іполит Васильович

НО́СИРЕВ Іполит Васильович (26. 09. 1933, с. Тюковка Воронез. обл., РФ – 28. 06. 1999, Одеса) – геолог, мінералог. Доктор геолого-мінералогічних наук (1989), професор (1989). Закін. Одес. університет (1956), де 1968–99 й працював: 1989–99 – професор кафедри інж. геології і гідрогеології. 1956–60 – керівник загону, кер. пн. петрогр. партії Киргиз. геол. упр.; 1960–64 – в Інституті геології АН Киргиз. РСР (Фрунзе, нині Бішкек); 1965–68 – у Всесоюз. інституті синтезу мінерал. сировини (м. Александров Владимир. обл., РФ). Брав участь у геол.-розв. роботах у Пн. Тянь-Шані, Казахстані, Узбекистані, Пд. Уралі, Якутії та Україні. Наукові дослідження у галузях заг., інж. і мед. геології, петрографії, генет. мінералогії, теор. та приклад. екології. Засн. укр. школи з вивчення акцесор. мінералів.

Пр.: Оценка геохимической и метал­логенической специализации извер­женных пород по их акцессорным минералам // Вест. Киев. університета. Приклад. геохимия и петрофизика. 1982. Вып. 9 (спів­авт.); К онтогении акцессорного циркона метаморфических пород // Циркон в породах докембрия и фанерозоя. Москва, 1985; Генерационный анализ акцессорного циркона. Москва, 1989 (спів­авт.); Кадастры и атлас медико-геологических аномалий на территории Одесской области. Сыктывкар, 1991 (спів­авт.); Здоровье и источники водоснабжения народонаселения Одесской области // Вода и здоровье – 98. О., 1998 (спів­авт.); Концептуальные ос­но­вы поисков коренных золоторудных объек­тов в пределах Украинского щита // Мат. міжнар. наук. конф. «Наук. основи прогнозування, пошуків та оцінки родовищ золота». Л., 1999 (спів­авт.).

Літ.: Ипполит Васильевич Носырев // МЖ. 2000. Т. 22, № 4; Кадурін В., Чепіжко О. До 80-річчя Іполита Васильовича Носирєва (згадка про вчителя і друга) // Мінералог. зб. 2013. № 63, вип. 2.

І. П. Зелінський, Є. А. Черкез

Основні праці

Оценка геохимической и метал­логенической специализации извер­женных пород по их акцессорным минералам // Вест. Киев. університета. Приклад. геохимия и петрофизика. 1982. Вып. 9 (спів­авт.); К онтогении акцессорного циркона метаморфических пород // Циркон в породах докембрия и фанерозоя. Москва, 1985; Генерационный анализ акцессорного циркона. Москва, 1989 (спів­авт.); Кадастры и атлас медико-геологических аномалий на территории Одесской области. Сыктывкар, 1991 (спів­авт.); Здоровье и источники водоснабжения народонаселения Одесской области // Вода и здоровье – 98. О., 1998 (спів­авт.); Концептуальные ос­но­вы поисков коренных золоторудных объек­тов в пределах Украинского щита // Мат. міжнар. наук. конф. «Наук. основи прогнозування, пошуків та оцінки родовищ золота». Л., 1999 (спів­авт.).

Рекомендована література

  1. Ипполит Васильевич Носырев // МЖ. 2000. Т. 22, № 4;Google Scholar
  2. Кадурін В., Чепіжко О. До 80-річчя Іполита Васильовича Носирєва (згадка про вчителя і друга) // Мінералог. зб. 2013. № 63, вип. 2.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Носирев Іполит Васильович / І. П. Зелінський, Є. А. Черкез // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-73967

Том ЕСУ:

23-й

Дата виходу друком тому:

2021

Дата останньої редакції статті:

2021

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

73967

Кількість переглядів цього року:

3

Схожі статті

Коштовне та декоративне каміння
Періодика  | Том 15 | 2014
І. А. Сергієнко
Нащубський
Людина  |  Том 22 | 2020
Т. С. Стан
Багров
Людина  |  Том 2 | 2017
С. О. Єфимов

Нагору