ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Овсянико-Куликовський Дмитро Миколайович

ОВСЯ́НИКО-КУЛИКО́ВСЬКИЙ Дмитро Миколайович (23. 01(04. 02). 1853, м. Каховка Таврій. губ., нині Херсон. обл. – 09. 10. 1920, Одеса) – індолог, літературознавець, громадський діяч. Почес. академік РАН (1907). Після закінчення Сімфероп. гімназії навч. на істор.-філол. факультеті С.-Пе­тер­бур. університету (1871–73), закін. Новорос. університет в Одесі (1876). У 1877–82 перебував у наук. відрядженні в Парижі. Від 1883 викладав санскрит у Новорос. університеті. 1887 захистив доктор. дис. «К истории культа огня у индусов в эпоху Вед». 1887–88 – екстраординар. проф. Казан. університету (нині РФ); 1888–1904 – ординар. проф. Харків. університету. Від 1905 жив у С.-Пе­тербурзі, був співроб. ж. «Вестник Европы», викладав в Університеті та на Вищих жін. курсах. 1919 переїхав до Одеси, де редагував г. «Южное слово», 1920 читав лекції у Гуманітарно-сусп. інституті. Займався аналізом стародав. текстів Вед і Зенд-Авести. Досліджував проблеми генези релігії, міфології, культури стародав. Індії, а також питання теорії та психології творчості. Автор праць про Л. Толстого, М. Гоголя, О. Пушкіна, А. Чехова, М. Лермонтова. Засн. психол. напряму в рос. літературознавстві.

Пр.: Разбор ведийского мифа о соколе, принесшем цветок Сомы. Москва, 1882; Опыт изучения вакхических культов индоевропейской древности в связи с ролью экстаза на ранних ступенях развития общественности. Ч. 1: Культ божества «Soma» в древней Индии в эпоху Вед. О., 1883; Ведийские этюды: Индра-viĉvarashani // ЖМНП. 1891. № 3; Ведийские этюды: Сыны Адити // Там само. 1892. № 12; Религия индусов в эпоху Вед // Вест. Европы. 1892. № 4–5; Из синтаксических наблюдений. К вопросу об употреблении индикатива в ведийском санскрите // ΣTEФANOΣ. Сб. в честь проф. Ф. Е. Корша. Москва, 1896; Вопросы психологии творчества. С.-Пе­тербург, 1902; Собрание сочинений: В 9 т. С.-Пе­тербург, 1909–14.

Літ.: Ольденбург С. Ф. Д. Н. Овсянико-Куликовский, санскритист и лингвист // Начала. 1922. № 2; Ковалівсь­кий А. Вивчення Сходу в Харківському університеті у XVIII–XX віках // Антологія літератур Сходу. Х., 1961; Осьмаков Н. В. Психологическое направление в русском литературоведении: Д. Н. Овся­нико-Куликовский. Москва, 1981; Чувпило Л. А. Индологическое наследие Д. Н. Овсянико-Куликовского // Вісн. Харків. університету. 1998. № 411; Її ж. Вивчення Індії у Харківському університеті у 1805–1917 рр. // Індія: давнина і сучасність. Зб. наук. пр. Вип. 1. К., 2003.

Д. П. Урсу

Основні праці

Разбор ведийского мифа о соколе, принесшем цветок Сомы. Москва, 1882; Опыт изучения вакхических культов индоевропейской древности в связи с ролью экстаза на ранних ступенях развития общественности. Ч. 1: Культ божества «Soma» в древней Индии в эпоху Вед. О., 1883; Ведийские этюды: Индра-viĉvarashani // ЖМНП. 1891. № 3; Ведийские этюды: Сыны Адити // Там само. 1892. № 12; Религия индусов в эпоху Вед // Вест. Европы. 1892. № 4–5; Из синтаксических наблюдений. К вопросу об употреблении индикатива в ведийском санскрите // ΣTEФANOΣ. Сб. в честь проф. Ф. Е. Корша. Москва, 1896; Вопросы психологии творчества. С.-Пе­тербург, 1902; Собрание сочинений: В 9 т. С.-Пе­тербург, 1909–14.

Рекомендована література

  1. Ольденбург С. Ф. Д. Н. Овсянико-Куликовский, санскритист и лингвист // Начала. 1922. № 2;Google Scholar
  2. Ковалівсь­кий А. Вивчення Сходу в Харківському університеті у XVIII–XX віках // Антологія літератур Сходу. Х., 1961;Google Scholar
  3. Осьмаков Н. В. Психологическое направление в русском литературоведении: Д. Н. Овся­нико-Куликовский. Москва, 1981;Google Scholar
  4. Чувпило Л. А. Индологическое наследие Д. Н. Овсянико-Куликовского // Вісн. Харків. університету. 1998. № 411;Google Scholar
  5. Її ж. Вивчення Індії у Харківському університеті у 1805–1917 рр. // Індія: давнина і сучасність. Зб. наук. пр. Вип. 1. К., 2003.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Овсянико-Куликовський Дмитро Миколайович / Д. П. Урсу // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-74773

Том ЕСУ:

24-й

Дата виходу друком тому:

2022

Дата останньої редакції статті:

2022

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

74773

Кількість переглядів цього року:

20

Схожі статті

Борділовська
Людина  | 2023
Ю. В. Ботвінкін
Калинович
Людина  |  Том 12 | 2012
Н. Ф. Клименко
Арнаудов
Людина  |  Том 1 | 2001
В. О. Захаржевська

Нагору