ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Озеров Лев Адольфович

О́ЗЕРОВ Лев Адольфович (справж. – Гольдберг Лев Айзикович; псевд.: Лев Берг, Л. Корнєв; 10(23). 08. 1914, Київ – 18. 03. 1996, Мос­ква) – поет, літературознавець, перекладач. Член СП СРСР (1947), РФ (1991). Заслужений діяч культури Литов. РСР (1980), лауреат премії ж. «Арион» (1994). Закін. Моск. інститут філософії, літ-ри та історії (1939), аспірантуру при ньому (1941). На поч. 2-ї світової вій­ни був військкором на Пн. Кавказі, писав для радіо. 1942 повернувся в Москву, захистив канд. дис. (1943), відтоді й до 1996 викладав у Літ. інституті (від 1979 – професор кафедри худож. перекладу), а також у Моск. університеті (1945–46); у 1946–49 – завідувач відділу поезії в ж. «Октябрь». Дебютував 1936 добіркою віршів у Києві в ж. «Советская литература» і зб. молодих авторів «Пятеро». Тут опублікував і першу поет. зб. «Приднепровье» (1940). У Москві видруковано бл. 20-ти прижиттєвих кн. віршів О., серед них – «Ливень» (1947), «Признание в любви» (1957), «Светотень» (1961), «Дороги новый поворот» (1965), «Неземное тяготение» (1969), «Осетинская тетрадь» (1972), «Вечерняя почта» (1974), «За кадром» (1978), «Земная ось» (1986), «Гравюра на самшите», «Аварийный запас» (обидві – 1990), «Бездна жизни» (1996). У власних поет. текстах О. досить вдало експериментував із білим віршем, верлібром. Його лаконічні поезії близькі до лірич. мініатюр, чимало рядків із них стали афоризмами. Видав кілька робіт з історії рос. літ-ри, публікував розвідки з питань літ. майстерності й естетики. Чимало перекладав із мов народів СРСР: литов. (К. Борута, А. Венцлова, Е. Межелайтіс та ін.), їдиш (С. Галкін, Л. Квітко) тощо. Досліджував укр. класичну й сучасну поезію, переклав окремі твори Т. Шевченка, І. Франка, П. Грабовського, Олександра Олеся, М. Зерова, П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри, А. Малишка, Л. Костенко, І. Драча, Д. Павличка, В. Стуса, О. Підсухи, С. Олійника, С. Крижанівсь­кого, Костя Герасименка, О. Корсовецького, А. Кацнельсона та ін. Товаришував із П. Тичиною, написав кн. «Павло Тычина» (1943), «Людина з майбутнього: Спогади про Тичину» (1971; обидві – Київ) та багато статей про нього («Побеждать и жить» // «Новый мир», 1943, № 2–3; «Наследие Тычины» // «Литературная газета», 1969, 28 мая; «Он слушал музыку времени» // «Дружба народов», 1972, № 3; «Широко откры­тые глаза» // там само, 1973, № 1), а також спогади про М. Рильсь­кого, М. Бажана, Л. Первомайсь­кого. Стаття О. «Стихотворения Анны Ахматовой», опубл. у «Литературной газете» (1959, 23 июня), – перший відгук про її поезію після довгих років мовчання. Поетесі присвятив низку публікацій: «Тайны ремесла. Новые стихи Анны Ахматовой» // «Литературная Россия», 1963, № 5; «У Анны Ахматовой» // «Новый журнал [Нью-Йорк]», 1964, 18 октября; «Поэт и бег времени. Эскизы к портрету А. Ахматовой» // «Нева», 1968, № 8; «Поэзия Анны Ахматовой» // «Писатель и жизнь», 1971, вып. 6. О. також чимало зробив для збереження твор. спадщини поетів свого покоління, які загинули на вій­ні чи в роки сталін. репресій, або тих, хто рано помер (зокрема І. Сельвінського, О. Кочеткова, Д. Кедріна, Г. Оболдуєва). О. першим із поетів відгукнувся на трагедію Бабиного Яру (поема «Бабий Яр» // «Октябрь», 1946, № 3). У посмерт. вид. «Пор­треты без рам» (Москва, 1999; С.-Пе­тербург, 2014; англ. перекл. – «Portraits without frames», London, 2018) уміщено поет.-мемуарні свідчення про П. Тичину, О. Дов­женка, С. Ковпака, Л. Квітка, Д. Гоф­штейна та ін. Укр. мовою окремі вірші О. в перекл. А. Глущака опубл. у кн. «Автографи. Книга перекладів» (О., 1988).

Пр.: Работа поэта. Москва, 1963; В мастерской стиха. Москва, 1968; А. А. Фет. Москва, 1970; Мастерство и волшебство. Москва, 1972; 1976; Поэзия Тютчева. Москва, 1975; Стих и стихи. Москва, 1975; Биография стихотворения. Москва, 1981; Необходимость прекрасного. Москва, 1982; Двойной портрет (О советской школе поэтического перевода). Мос­ква, 1986; Начала и концы. Москва, 1989; О Борисе Пастернаке. Москва, 1990; Страна русской поэзии. Статьи разных лет. Мос­ква, 1996; Дверь в мастерскую. Борис Пастернак. Анна Ахматова. Николай Заболоцкий. Париж; Москва; Нью-Йорк, 1996.

Тв.: Лирика. 1931–1965. 1966; Избран­ные стихотворения. 1974; 1978 (обидва – Москва).

Літ.: Сельвинский И. Поэзия Озерова // Октябрь. 1947. № 8; Светлов М. Дружеская рука на плече // Лит. газ. 1961, 2 дек.; Дейч А. Л. Озеров. Работа поэта // Новый мир. 1964. № 2; Непом­нящий И. Лев Озеров // Там само. 1987. № 5.

В. Г. Крикуненко

Основні твори

Лирика. 1931–1965. 1966; Избран­ные стихотворения. 1974; 1978 (обидва – Москва).

Основні праці

Работа поэта. Москва, 1963; В мастерской стиха. Москва, 1968; А. А. Фет. Москва, 1970; Мастерство и волшебство. Москва, 1972; 1976; Поэзия Тютчева. Москва, 1975; Стих и стихи. Москва, 1975; Биография стихотворения. Москва, 1981; Необходимость прекрасного. Москва, 1982; Двойной портрет (О советской школе поэтического перевода). Мос­ква, 1986; Начала и концы. Москва, 1989; О Борисе Пастернаке. Москва, 1990; Страна русской поэзии. Статьи разных лет. Мос­ква, 1996; Дверь в мастерскую. Борис Пастернак. Анна Ахматова. Николай Заболоцкий. Париж; Москва; Нью-Йорк, 1996.

Рекомендована література

  1. Сельвинский И. Поэзия Озерова // Октябрь. 1947. № 8;Google Scholar
  2. Светлов М. Дружеская рука на плече // Лит. газ. 1961, 2 дек.;Google Scholar
  3. Дейч А. Л. Озеров. Работа поэта // Новый мир. 1964. № 2;Google Scholar
  4. Непом­нящий И. Лев Озеров // Там само. 1987. № 5.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Озеров Лев Адольфович / В. Г. Крикуненко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-76116

Том ЕСУ:

24-й

Дата виходу друком тому:

2022

Дата останньої редакції статті:

2022

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

76116

Кількість переглядів цього року:

8

Схожі статті

Іжевський
Людина  |  Том 11 | 2011
Г. Х. Гришай
Бабаєвський
Людина  |  Том 2 | 2003
Н. М. Капельгородська
Немира
Людина  |  Том 23 | 2021
Г. Г. Стельмащук

Нагору