ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Олді Генрі Лайон

О́ЛДІ Генрі Лайон (справж. – Громов Дмитро Євгенійович та Ладиженський Олег Семенович) – дует письменників-фантастів. Член Конгресу літераторів України (2011). Лауреат числен. літ. премій, на Всесвіт. фестивалі фантастики «Єврокон» (Київ, 2006) отримав звання «Кращий письменник-фантаст Європи 2006». Громов Дмитро Євгенійович (30. 03. 1963, Сімферополь): закін. Харків. політех. інститут (1986), навч. в аспірантурі на каф. заг. та неорган. хімії цього інституту і був м. н. с. (1988–91), працював інж.-хіміком Харків. HВО «Карбонат» (1986–88), ред. видавництва «Реванш» (Харків, 1992–95). Ладиженський Олег Семенович (23. 03. 1963, Харків): закін. Харків. інститут культури (1984), був кер. самодіял. театр. колективу та реж. театру-студії «Пелікан» (1984–2000). Від 1995 обидва почали займатися профес. письменниц. діяльністю. 1999–2011 – організатори й чл. оргкомітету Міжнар. фестивалю фантастики «Зоряний міст» (Харків), що став поміт. явищем у культур. житті не лише Харкова, а й України. Псевд. О. виник з анаграми імен письменників (ОЛег+ДІма) під час підготовки до вид. перших влас. спільних творів. Видавці наполягли також на необхідності додати до «іноземного прізвища» автора «ініціали» – Г(ромов) та Л(адиженський), що потім були розшифровані як Генрі Лайон. Нині вийшли друком понад 240 вид. творів О. (із врахуванням перевидань та перекладів ін. мовами) заг. накладом понад 1,5 млн прим. Мова творів переважно російська, низку романів та повістей видано українською мовою в автор. перекладі. Окремі з них перекладені франц., литов., польс., чес. мовами, їх друкували в Канаді, Литві, Польщі, Чехії. Магістрал. напрямом творчості О. став жанр т. зв. філос. бойовика, створеного письменниц. дуетом. Суть його полягає в поєднанні захопливого динам. сюжету з нетривіальними, досить глибокими та філос. опрацюваннями другого плану. Письменники прагнуть показати психологію героїв у нестандарт. обставинах, через дію змусити читача співпереживати. Своїми літ. вчителями вважають Р. Желязни та А. і Б. Стругацьких. Твор. доробок О. можна умовно поділити на кілька великих циклів: «Люди, боги і я», куди входять твори істор.-міфол. спрямування, написані на основі міфології різних народів (грец., іран., китай., япон. тощо); «Вогні великого міста» – твори в дусі магіч. реалізму, дія в них відбувається у великому сучас. мегаполісі, де неважко впізнати рідне місто спів­авторів Харків; «Ойкумена» – велетен. цикл, події якого розгортаються в далекому ракетно-косміч. майбутньому, коріння якого тягнеться із сьогодення і сивої давнини; «Чиста фентезі» – твори філос. плану, дія яких відбувається в умовно-казк. світі. Проблематика творів О. також дуже широка. Вони не зосереджуються на одній і тій самій проблемі, а пишуть про те, що хвилює їх безпосередньо та суспільство, в якому вони живуть: проблема взаєморозуміння людей різних рас, верств і статків; відповідальність твор. людини (письменника, поета, режисера, вченого) за свої витвори й винаходи; взаємини між людиною та Богом, питання віри й без­вір’я; пошуки людиною свого місця під сонцем, вибір між правдою та кривдою, добром і злом.

Тв.: Войти в образ. Х., 1994; Дорога. Х., 1994; Герой должен быть один. Барнаул, 1996; Восставшие из рая. Х., 1996; Путь меча. Нижний Новгород, 1996; Па­сынки Восьмой Заповеди. Москва, 1996; Мессия очищает диск. Москва, 1997; Дайте им умереть. Москва, 1997; Чер­ный Баламут: В 3 т. Москва, 1997–98; Я возьму сам. Москва, 1998; Нам здесь жить: В 2 т. Москва, 1999 (у спів­авт. з Андрієм Валентиновим); Рубеж. Москва, 1999 (у спів­авт. з Андрієм Валентиновим і Дяченками – Мариною та Сергієм); Ноперапон, или По образу и подобию. Москва, 1999; Маг в Законе: В 2 т. Москва, 2000; Одиссей, сын Лаэрта: В 2 т. Москва, 2000–01; Богадельня. Мос­ква, 2001; Шутиха. Москва, 2003; Песни Петера Сьлядека. Москва, 2004; Пентакль. Москва, 2005 (у спів­авт. з Андрієм Валентиновим і М. та С. Дяченками); Приют героев. Москва, 2006; Обитель героїв. К., 2006; Шмагія. К., 2006; Ойкумена: Цикл у 15 т. Москва; С.-Пе­тербург, 2007–19; Алюмен: В 3 т. Москва, 2008–09 (у спів­авт. з Андрієм Валентиновим); Золотарь, или Просите и дано будет. Москва, 2009; Внук Персея: В 2 т. Мос­ква, 2011–12; Циклоп: В 2 т. Москва, 2012; Крепость души моей. С.-Пе­тербург, 2012 (у спів­авт. з Андрієм Валентиновим); Шерлок Холмс против марсиан. С.-Пе­тербург, 2014; Сильные: В 2 т. С.-Пе­тер­бург, 2016; Свет мой, зеркальце. С.-Пе­тербург, 2017; Бык из Машины. С.-Пе­тербург, 2017; Нюансеры. С.-Пе­тербург, 2019; Карп и Дракон: В 2 т. С.-Пе­тер­бург, 2019–20; Черный ход. С.-Пе­тер­бург, 2020; Золотой лук: В 2 т. С.-Пе­тербург, 2021.

Літ.: Шмалько А. Боги и люди Генри Лайона Олди // Олди Г. Л. Герой должен быть один. Барнаул, 1996; Харитонов Е. Миры Генри Лайона Олди // Библиография. 1996. № 3; Черный И. Украинский «Омен» // Порог. 1999. № 11; Його ж. «Философский боевик» Г. Л. Олди // Олди Г. Л. Пасынки Восьмой Заповеди. Москва, 2000; Черный И., Шмалько А. Заметки на полях, или Диалог о непростом мире непростого романа // Олди Г. Л. Маг в Законе. Москва, 2000; Сединина Ю. Ex ipso fonte bibere: Алюзии и реминисценции античной мифологии в творчестве Г. Л. Олди // Олди Г. Л. Сумерки мира. Москва, 2005; Андреева Ю. Триумвират: Твор. биографии писателей-фантастов Генри Лайона Олди, Андрея Валентинова, Марины и Сергея Дяченко. Красноярск, 2013; Петухова Е. Библейские мотивы в романе Г. Л. Олди и А. Валентинова «Крепость души моей» // Наук. зап. Харків. пед. університету. 2014. Вип. 3, ч. 2; Черный И. Жанровая специфика романа Г. Л. Олди «Шерлок Холмс против марсиан» // Вісн. Харків. університету. Сер. Філологія. 2015. № 1134.

І. В. Чорний

Основні твори

Войти в образ. Х., 1994; Дорога. Х., 1994; Герой должен быть один. Барнаул, 1996; Восставшие из рая. Х., 1996; Путь меча. Нижний Новгород, 1996; Па­сынки Восьмой Заповеди. Москва, 1996; Мессия очищает диск. Москва, 1997; Дайте им умереть. Москва, 1997; Чер­ный Баламут: В 3 т. Москва, 1997–98; Я возьму сам. Москва, 1998; Нам здесь жить: В 2 т. Москва, 1999 (у спів­авт. з Андрієм Валентиновим); Рубеж. Москва, 1999 (у спів­авт. з Андрієм Валентиновим і Дяченками – Мариною та Сергієм); Ноперапон, или По образу и подобию. Москва, 1999; Маг в Законе: В 2 т. Москва, 2000; Одиссей, сын Лаэрта: В 2 т. Москва, 2000–01; Богадельня. Мос­ква, 2001; Шутиха. Москва, 2003; Песни Петера Сьлядека. Москва, 2004; Пентакль. Москва, 2005 (у спів­авт. з Андрієм Валентиновим і М. та С. Дяченками); Приют героев. Москва, 2006; Обитель героїв. К., 2006; Шмагія. К., 2006; Ойкумена: Цикл у 15 т. Москва; С.-Пе­тербург, 2007–19; Алюмен: В 3 т. Москва, 2008–09 (у спів­авт. з Андрієм Валентиновим); Золотарь, или Просите и дано будет. Москва, 2009; Внук Персея: В 2 т. Мос­ква, 2011–12; Циклоп: В 2 т. Москва, 2012; Крепость души моей. С.-Пе­тербург, 2012 (у спів­авт. з Андрієм Валентиновим); Шерлок Холмс против марсиан. С.-Пе­тербург, 2014; Сильные: В 2 т. С.-Пе­тер­бург, 2016; Свет мой, зеркальце. С.-Пе­тербург, 2017; Бык из Машины. С.-Пе­тербург, 2017; Нюансеры. С.-Пе­тербург, 2019; Карп и Дракон: В 2 т. С.-Пе­тер­бург, 2019–20; Черный ход. С.-Пе­тер­бург, 2020; Золотой лук: В 2 т. С.-Пе­тербург, 2021.

Рекомендована література

  1. Шмалько А. Боги и люди Генри Лайона Олди // Олди Г. Л. Герой должен быть один. Барнаул, 1996;Google Scholar
  2. Харитонов Е. Миры Генри Лайона Олди // Библиография. 1996. № 3;Google Scholar
  3. Черный И. Украинский «Омен» // Порог. 1999. № 11;Google Scholar
  4. Його ж. «Философский боевик» Г. Л. Олди // Олди Г. Л. Пасынки Восьмой Заповеди. Москва, 2000;Google Scholar
  5. Черный И., Шмалько А. Заметки на полях, или Диалог о непростом мире непростого романа // Олди Г. Л. Маг в Законе. Москва, 2000;Google Scholar
  6. Сединина Ю. Ex ipso fonte bibere: Алюзии и реминисценции античной мифологии в творчестве Г. Л. Олди // Олди Г. Л. Сумерки мира. Москва, 2005;Google Scholar
  7. Андреева Ю. Триумвират: Твор. биографии писателей-фантастов Генри Лайона Олди, Андрея Валентинова, Марины и Сергея Дяченко. Красноярск, 2013;Google Scholar
  8. Петухова Е. Библейские мотивы в романе Г. Л. Олди и А. Валентинова «Крепость души моей» // Наук. зап. Харків. пед. університету. 2014. Вип. 3, ч. 2;Google Scholar
  9. Черный И. Жанровая специфика романа Г. Л. Олди «Шерлок Холмс против марсиан» // Вісн. Харків. університету. Сер. Філологія. 2015. № 1134.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Олді Генрі Лайон / І. В. Чорний // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-76238

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

24-й

Дата виходу друком тому:

2022

Дата останньої редакції статті:

2022

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

76238

Кількість переглядів цього року:

28

Схожі статті

Нафтогаз України Національна акціонерна компанія
Світ-суспільство-культура  | Том 22 | 2020
В. С. Білецький
Наш голос
Світ-суспільство-культура  | Том 22 | 2020
В. І. Антофійчук
Духовне управління мусульман України (ДУМУ)
Світ-суспільство-культура  | Том 8 | 2008
А. І. Шушківський

Нагору