ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Олійник Олександр Якович

ОЛІ́ЙНИК Олександр Якович (25. 11. 1929, с. Вишгород Гостомел. р-ну, нині місто Київ. обл.) – фахівець у галузі гідродинаміки ґрунтових вод. Доктор технічних наук (1971), професор (1979), член-кореспондент НАНУ (1973). Державна премія УРСР у галузі науки і техніки (1981). Премія ім. О. Динника АН УРСР (1990). Закін. Київ. гідромеліорат. інститут (1953). Відтоді з перервою (1964–72 – старший науковий співробітник Інституту математики АН УРСР) працює в Інституті гідромеханіки НАНУ (обидва – Київ): 1973–80 – директор, від 1980 – завідувач відділу приклад. гідродинаміки; водночас 1998–2012 – завідувач кафедри гідравліки та водовідведення Київ. університету будівництва і архітектури. Зробив знач. внесок у розроблення методів матем. моделювання процесів переносу забруднень у підзем. потоках; методів розв’язання широкого класу матем. проблем, пов’язаних із задачами нестаціонар. фільтрації, розробленням технологій створення конструкцій дренаж. систем у складних гідрогеол. умовах. Одержав вагомі результати в напрямі оптимізації гідромеліорацій на основі детал. розгляду теор. й експерим. методами комплексу фіз., фіз.-хім. і біохім. процесів у природ. системі атмосфера–ґрунт–рослина, а також з теорії біол. очищення стіч. вод на різних біореакторах, гідравліки гідротех. споруд. Вивчав проблему підтоплення земель України, приділяючи велику увагу створенню технологій для боротьби із цим небезпеч. явищем. В останні роки наук. інтереси О. зосереджені на питаннях захисту довкілля від забруднень природ. і техноген. походження, вирішенні проблеми підвищення ступеня очищення стіч. вод із високим вмістом дисперс. і розчин. забруднюв. речовин, розробленні моделей та методів інж. розрахунку комбінов. видалення орган. забруднень із використанням вільної і закріпленої актив. біомаси, що сприятиме суттєвому покращенню якості питної води.

Пр.: Розрахунок спряження б’єфів і кріплення дна за водорозливними спорудами. К., 1970 (спів­авт.); Методы расчета мелиоративного дренажа в неодно­родно-слоистых грунтах: Пособ. К., 1970 (спів­авт.); Фильтрационные расчеты вертикального дренажа. К., 1978; Расчет фильтрации в зоне гидросооружений. К., 1980 (спів­авт.); Геогидродинамика дренажа. К., 1981; Дренаж переувлажненных земель. К., 1987 (спів­авт.); Дренажные сис­темы в зоне орошения. К., 1987 (спів­авт.); Гидродинамическая модель фильтрования при очистке подземных вод от соединений железа // Приклад. гидромеханика. 1999. Т. 1, № 1 (спів­авт.); Моделювання кисневого режиму в біореакторах при очистці стічних вод // Доп. НАНУ. 2010. № 10 (спів­авт.); Моделювання сумісного вилучення органічних забруднень і азоту при очистці стічних вод біофільтрацією // Там само. 2012. № 4 (спів­авт.); Теоретичні дослідження знезалізнення води на двошарових фільтрах // Пробл. водопостачання, водовідведення та гідравліки. 2013. Вип. 21 (спів­авт.); Моделювання очистки стічних вод від органічних забруднень в біореакторах-аеротенках зі зваженим (вільноплаваючим) і закріпленим біоценозом // Доп. НАНУ. 2015. № 5 (спів­авт.); Практичні рекомендації до розрахунку кисневого режиму при біологічному очищенні стічних вод в аеротенках з закріпленим і зваженим біоценозом // Комунал. госп-во міст. 2019. Т. 1, вип. 147 (спів­авт.).

Літ.: 90-річчя члена-кореспондента НАН України О. Я. Олійника // Вісн. НАНУ. 2019. № 11.

Л. Ф. Корецька

Основні праці

Розрахунок спряження б’єфів і кріплення дна за водорозливними спорудами. К., 1970 (спів­авт.); Методы расчета мелиоративного дренажа в неодно­родно-слоистых грунтах: Пособ. К., 1970 (спів­авт.); Фильтрационные расчеты вертикального дренажа. К., 1978; Расчет фильтрации в зоне гидросооружений. К., 1980 (спів­авт.); Геогидродинамика дренажа. К., 1981; Дренаж переувлажненных земель. К., 1987 (спів­авт.); Дренажные сис­темы в зоне орошения. К., 1987 (спів­авт.); Гидродинамическая модель фильтрования при очистке подземных вод от соединений железа // Приклад. гидромеханика. 1999. Т. 1, № 1 (спів­авт.); Моделювання кисневого режиму в біореакторах при очистці стічних вод // Доп. НАНУ. 2010. № 10 (спів­авт.); Моделювання сумісного вилучення органічних забруднень і азоту при очистці стічних вод біофільтрацією // Там само. 2012. № 4 (спів­авт.); Теоретичні дослідження знезалізнення води на двошарових фільтрах // Пробл. водопостачання, водовідведення та гідравліки. 2013. Вип. 21 (спів­авт.); Моделювання очистки стічних вод від органічних забруднень в біореакторах-аеротенках зі зваженим (вільноплаваючим) і закріпленим біоценозом // Доп. НАНУ. 2015. № 5 (спів­авт.); Практичні рекомендації до розрахунку кисневого режиму при біологічному очищенні стічних вод в аеротенках з закріпленим і зваженим біоценозом // Комунал. госп-во міст. 2019. Т. 1, вип. 147 (спів­авт.).

Рекомендована література

  1. 90-річчя члена-кореспондента НАН України О. Я. Олійника // Вісн. НАНУ. 2019. № 11.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Олійник Олександр Якович / Л. Ф. Корецька // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-76493

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

24-й

Дата виходу друком тому:

2022

Дата останньої редакції статті:

2022

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

фахівець у галузі гідродинаміки ґрунтових вод

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

76493

Кількість переглядів цього року:

2

Схожі статті

Модилевський
Людина  |  Том 21 | 2019
О. В. Романець
Ніколаєв
Людина  |  Том 23 | 2021
С. М. Василик
Вернадський
Людина  | Том 4 | 2005
О. В. Ясь

Нагору