ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Крижановський Анатолій Федорович

КРИЖАНО́ВСЬКИЙ Анатолій Федорович (04. 03. 1957, с. Новогеоргіївка Ананьїв. р-ну Одес. обл.) – правознавець. Доктор юридичних наук (2009), професор (2010). Заслужений діяч науки і техніки України (2011). Закін. Одес. університет (1973). Від 1976 працював у Одес. спец. школі міліції МВС СРСР (згодом Одес. інститут внутр. справ Харків. університету внутр. справ): 1987–2004 – нач. каф. теорії та історії держави і права, 2004–05 – проректор з наукової роботи, в. о. ректора; 2005–09 – професор кафедри теорії держави і права та нач. н.-д. частини Одес. юрид. академії; 2009–11 – перший про­ректор із навч.-організац. робо­ти і завідувач кафедри теорії держави і пра­ва, від 2011 – ректор Міжнар. гуманітар. університету (Одеса). На­ук. дослідж.: філософія права, теорія та історія держави і права; методологія теор. юриспруденції, аксіологія права, правова культура і правосвідомість; теорія правового порядку та розвиток вітчизн. наук. школи дослідж. сучас. правопорядку.

Пр.: Государственно-правовое управ­­ление качеством прибрежных вод мо­­ря. К.; О., 1986 (спів­авт.); Феномено­логія правопорядку: поняття, виміри, типологія. О., 2006; Правовий порядок в Україні: Витоки, концептуальні засади, ін­фраструктура. О., 2009; Основы пра­воведения Украины: Учеб. пособ. X., 2010 (спів­авт.); Основи правознавства України: Навч. посіб. 10-е вид. Х., 2011 (спів­авт.).

Ю. М. Оборотов

Основні праці

Государственно-правовое управ­­ление качеством прибрежных вод мо­­ря. К.; О., 1986 (спів­авт.); Феномено­логія правопорядку: поняття, виміри, типологія. О., 2006; Правовий порядок в Україні: Витоки, концептуальні засади, ін­фраструктура. О., 2009; Основы пра­воведения Украины: Учеб. пособ. X., 2010 (спів­авт.); Основи правознавства України: Навч. посіб. 10-е вид. Х., 2011 (спів­авт.).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Крижановський Анатолій Федорович / Ю. М. Оборотов // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-804

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

правознавець

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

804

Кількість переглядів цього року:

5

Схожі статті

Балинська
Людина  | 2023
А. С. Токарська
Добромиль
Населені пункти  | Том 8 | 2008
І. Хомич, С. М. Святлош
Гуменюк
Людина  |  Том 6 | 2006
Л. М. Ковальчук

Нагору