ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Клисенко Марта Архипівна

КЛИСЕ́НКО Марта Архипівна (08. 03. 1925, м. Старобільськ, нині Луган. обл.) – хімік. Канд. хім. (1953), д-р біол. (1971) н., професор (1976). Державна премія України в галузі науки і техніки (2010). Державні нагороди СРСР. Закін. Львівський університет (1947). Від 1953 працює в Інституті медицини праці НАМНУ (з перервою): 1960–65 – зав. фіз.-хім. лаб., від 1989 – провідний науковий співробітник; 1964–89 – у ВНДІ гігієни і токсикології пестицидів, полімерів і пластич. мас (обидва – Київ): зав. хім. відділу, лаб. аналітич. хімії пестицидів. Наукові дослідження з аналітич. хімії пестицидів, гігієни, токсикології, екології. Запропонувала систему аналітич. контролю вмісту залишків пестицидів у с.-г. продукції, продуктах харчування, біол. середовищах, об’єктах довкілля. За ред. К. видано 2-том. довідник «Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде» (Москва, 1977; 1983; 1992), брала участь в укладанні «Довідника вибраних термінів з пестицидів в аналітичній хімії, екогігієні, токсикології та агроекології» (К., 2003; укр., рос. та англ. мовами).

Пр.: Определение малых количеств ядохимикатов в воздухе, продуктах питания, биологических и других средах: Практ. руководство. К., 1964; Химический анализ микроколичеств ядохимикатов. Москва, 1972; Определение остаточных количеств пестицидов. К., 1983; Аналітична хімія залишкових кількостей пестицидів: Навч. посіб. К., 1999 (усі – співавт.).

В. І. Матюшина́

Основні праці

Определение малых количеств ядохимикатов в воздухе, продуктах питания, биологических и других средах: Практ. руководство. К., 1964; Химический анализ микроколичеств ядохимикатов. Москва, 1972; Определение остаточных количеств пестицидов. К., 1983; Аналітична хімія залишкових кількостей пестицидів: Навч. посіб. К., 1999 (усі – співавт.).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Клисенко Марта Архипівна / В. І. Матюшина́ // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-8449

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

13-й

Дата виходу друком тому:

2013

Дата останньої редакції статті:

2013

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

хімік

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

8449

Кількість переглядів цього року:

3

Схожі статті

Чичибабін
Людина  | 2022
В. Я. Чирва
Мороз
Людина  |  Том 21 | 2019
О. Я. Скляров, Н. М. Гринчишин

Нагору