ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Клінічна лікарня Феофанія

КЛІНІ́ЧНА ЛІКА́РНЯ «ФЕОФА́НІЯ» – багатопрофільна широкоспеціалізована лікарня. Засн. 1964 як Лікарня 4-го упр. МОЗ УРСР (тоді збудовано перші корпуси). Діяльність розпочала 1965. Від 1992 – сучасна назва. Від 2002 підпорядк. Держ. упр. справами. Є найукомплектованішою новіт. лікув. і діагност. апаратурою. Нині надає стаціонарну мед. допомогу в повному обсязі відповідно до уніфіков. стандартів мед. технологій діагност.-лікув. процесу в 8-ми діагност. (відділ. радіоізотоп. діагностики, рентґенокомп’ютер., ядерно-магнітно-резонанс. томографії та рентґенів. діагностики, функціон. діагностики та ультразвук. діагностики серця й судин, ендоскопічне, патол.-анатомічне, центр ультразвук. діагностики та інтервенцій. сонографії, лаб. клін. імунології та клін.-діагностична) і 29 лікув. (зокрема відділ. анестезіології та інтенсив. терапії, операційне, функціон. неврології, хіміотерапії, стоматол., ендокринології, гематології та внутр. патології, діагност.-інфекц., центри ендоскопіч. і заг. хірургії, віднов. медицини та реабілітації, мікрохірургії ока та заг. офтальмології, дерматол., судин. хірургії, гастроентерології та гепатології, ортопедії, травматології та спорт. медицини тощо) підрозділах, у консультатив. поліклініці. Ліжк. фонд – 583 ліжка (344 – терапевт., 206 – хірург. профілів і 33 – відділ. анестезіології та інтенсив. терапії заг., кардіол. і неврол. профілів). За рік у середньому проходять лікування понад 14 тис. пацієнтів. У лікарні працюють 1587 співроб. (218 лікарів, 573 медсестри, 402 молодші медсестри та немед. персонал). 40 лікарів мають вчені ступ.: 3 д-ри (І. Головач, І. Зазірний, А. Котуза) і 37 канд. мед. н. Працівники лікарні впроваджують інновац. технології, організовують наук. конф., симпозіуми, майстер-класи з міжнар. участю, за допомогою методів телемедицини здійснюють прямі трансляції з операційної.

І. П. Семенів, А. С. Котуза

Фотоілюстрації

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Клінічна лікарня Феофанія / І. П. Семенів, А. С. Котуза // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-8489

Том ЕСУ:

13-й

Дата виходу друком тому:

2013

Дата останньої редакції статті:

2013

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

8489

Кількість переглядів цього року:

7

Схожі статті

Дзвін
Світ-суспільство-культура  | Том 7 | 2007
Л. І. Гальчук, Г. І. Білоцерківська, М. О. Гринько
Ілюстровані вісті
Світ-суспільство-культура  | Том 11 | 2011
К. М. Курилишин
Міжнародний центр електронно-променевих технологій
Світ-суспільство-культура  | Том 20 | 2018
О. М. Корнієнко

Нагору