ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Петров Олексій Леонідович

ПЕТРО́В Олексій Леонідович (Петров Алексей Леонидович; 04(16). 03. 1859, Санкт-Петербург — 05. 01. 1932, Прага) — російський вчений-славіст. Доктор слов’янознавства (1911). Почесний член Товариства імені А. Духновича в Ужгороді (1924). Закінчив історико-філологічний факультет Санкт-Петербурзького університету (1880). Викладав історію в гімназіях, працював професором слов’янознавства Вищих жіночих (Бестужевських) курсів (від 1887) та університету (1890—22) у Санкт-Петербурзі. 1922 емігрував у Чехо-Словаччину. У Празі був професором Російського народного (вільного) університету і співробітником Російського закордонного історичного архіву, вивчав фонди Слов’янської бібліотеки. Досліджував слов’янське питання в Чехо-Словаччині, Австро-Угорщині, Румунії, Сербії. Вивчав також актуальні питання історії та культури Закарпаття (Підкарпатської Русі), неодноразово відвідував край. Із цієї проблематики особливу наукову цінність становить монументальна праця «Материалы для истории Угорской Руси» (вып. 1—7, С.-Петербург, 1905—14; вып. 8—9, Прага, 1923—32), за видання перших випусків якої П. одержав наукові ступені спочатку магістра (1907), а потім і доктора. Підтримував творчі взаємини з багатьма діячами науки й культури Закарпатської України (А. Годинкою, А. Добрянським, Є. Сабовим, І. Сільваєм, Є. Фенциком та ін.).

Пр.: Статьи об Угорской Руси. С.-Петербург, 1906; Мадьярская гегемония в Угрии (Венгрии) и Угорская Русь. Петроград, 1915; Об этнографической границе русского народа в Австро-Угрии, о сомнительной «венгерской» нации и о неделимости Угрии. Петроград, 1915; К вопросу о словенско-русской этнографической границе. Уж., 1923; Древнейшая церковно-славянская грамота 1404 г. о Карпаторусской территории: К основанию Грушевского монастыря св. архангела Михаила в Марамороше. Уж., 1927; Древнейшая на Карпатской Руси шолтысская грамота 1329 г. Уж., 1929; Древнейшие грамоты по истории карпаторусской церкви и иерархии 1391 — 1498 гг. Прага, 1930.

Літ.: Яворский Ю. А. Из истории научного исследования Закарпатской Руси (А. Л. Петров, В. А. Францев). Прага, 1928; Король І., Баб’як Ю. В. Францев і О. Петров як дослідники історії Закарпаття // Мат. наук. конф., присвячені пам’яті Івана Панькевича (23—24 жовтня 1992 р.). Уж., 1992; Олашин М. В. Питання феодальної історії Закарпаття в науковому доробку О. Л. Петрова // Там само; Керецман Н., Керецман В. Невідома стаття О. Петрова // Карпат. край [Ужгород]. 1995. № 5—8; Олашин М. В. Проблеми історії Закарпаття в працях російських істориків. Уж., 1996; Вчені Росії про Закарпаття: Із карпатознавчої спадщини. Уж., 2009.

М. В. Олашин

Основні праці

Статьи об Угорской Руси. С.-Петербург, 1906; Мадьярская гегемония в Угрии (Венгрии) и Угорская Русь. Петроград, 1915; Об этнографической границе русского народа в Австро-Угрии, о сомнительной «венгерской» нации и о неделимости Угрии. Петроград, 1915; К вопросу о словенско-русской этнографической границе. Уж., 1923; Древнейшая церковно-славянская грамота 1404 г. о Карпаторусской территории: К основанию Грушевского монастыря св. архангела Михаила в Марамороше. Уж., 1927; Древнейшая на Карпатской Руси шолтысская грамота 1329 г. Уж., 1929; Древнейшие грамоты по истории карпаторусской церкви и иерархии 1391 — 1498 гг. Прага, 1930.

Рекомендована література

  1. Яворский Ю. А. Из истории научного исследования Закарпатской Руси (А. Л. Петров, В. А. Францев). Прага, 1928;Google Scholar
  2. Король І., Баб’як Ю. В. Францев і О. Петров як дослідники історії Закарпаття // Мат. наук. конф., присвячені пам’яті Івана Панькевича (23—24 жовтня 1992 р.). Уж., 1992;Google Scholar
  3. Олашин М. В. Питання феодальної історії Закарпаття в науковому доробку О. Л. Петрова // Там само;Google Scholar
  4. Керецман Н., Керецман В. Невідома стаття О. Петрова // Карпат. край [Ужгород]. 1995. № 5—8;Google Scholar
  5. Олашин М. В. Проблеми історії Закарпаття в працях російських істориків. Уж., 1996;Google Scholar
  6. Вчені Росії про Закарпаття: Із карпатознавчої спадщини. Уж., 2009.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Петров Олексій Леонідович / М. В. Олашин // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2023. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-878930

Том ЕСУ:

Стаття має лише електронну версію

Дата опублікування статті онлайн:

2023

Дата останньої редакції статті:

2023-05-18

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

878930

Кількість переглядів цього року:

7

Схожі статті

Власенко
Людина  |  Том 4 | 2016
В. Г. Кошечко
Киркач
Людина  |  Том 13 | 2013
Ю. І. Зайцев
Костенко
Людина  |  Том 14 | 2014
Г. В. Самойленко

Нагору