ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Чекунов Анатолій Васильович

ЧЕКУНО́В Анатолій Васильович (24. 03. 1932, Харків — 10. 02. 1996, Київ) — геолог, геофізик. Доктор геолого-мінералогічних наук (1972), професор (1973), академік НАНУ (1979). Державна премія УРСР (1984) та України (1995) в галузі науки і техніки, премія імені В. Вернадського АН УРСР (1976). Державні нагороди СРСР. Закінчив Київський університет (1954), де 1957—59 й працював. 1959—60 — в Інституті геологічних наук АН УРСР; від 1961 — в Інституті геофізики НАНУ (обидва — Київ): 1961—67 — перший технічний керівник геофізичної експедиції глибинного сейсмічного зондування № 1 відділу сейсмометрії, 1973—76 та від 1991 — засновник і завідувач відділу геологічних проблем глибинної геофізики, 1976—91 — директор, від 1993 — почесний директор. 1983—88 — академік-секретар Відділення наук про Землю АН УРСР. Від 1962 — засновник і редактор «Геофизического сборника», перетвореного 1979 на науково-теоретичний «Геофизический журнал». Наукова діяльність присвячена широкому спектру питань теоретичної та регіональної тектоніки, вивченню глибинної будови й еволюції земної кори та мантії Землі. Ініціював застосування методу глибинного сейсмозондування, розробив теорію і методику комплексної інтерпретації геофізичних даних і застосував її в практику міжнародного співробітництва. Отримав унікальні дані про структуру літосфери півдня Європейської частини СРСР. Зробив значний внесок у геологічну інтерпретацію даних глибинної геофізики, створення наукової програми загального геолого-геофізичного вивчення тектоносфери, системи сейсмологічних досліджень, прогноз потенційно небезпечних зон, складання карт і схем глибинного тектонічного районування, розташування глибинних розломів, з’ясування механізму континентального ріфтингу, запро-вадження ідеї стратифікації кордону Мохоровичича, що заклало підґрунтя для пошуку корисних копалин як в Україні, так і за її межами. На основі геофізичних методів обґрунтував вирішення проблем запобігання катастрофічних наслідків землетрусів, будівництва сейсмостійких інженерних споруд, ініціював геосейсмічне зондування в Україні.

Пр.: Основні риси тектонічної будови Азово-Кубанської западини // Наук. зап. Київ. ун-ту. 1957. Т. 16, вип. 14; Результаты опытных сейсмических работ по изучению внутренней структуры кристаллического фундамента северной части Криворожского басcейна // Геофизический сборник. 1962. Вып. 1 (співавт.); Геофизические исследования и тектоника юга Европейской части СССР. К., 1969 (співавт.); Структура земной коры и тектоника юга европейской части СССР. К., 1972; Геологическое строение и история развития Причерноморского прогиба. К., 1976 (співавт.); Строение земной коры и верхней мантии по данным сейсмических исследований. К., 1977 (співавт.); Структура земной коры Центральной и Восточной Европы по данным геофизических исследований. К., 1980 (співавт.); Природа Украинской ССР. Геология и полезные ископаемые. К., 1986 (співавт); Литосфера Центральной и Восточной Европы: Геотраверсы IV, VI, VIII. К., 1988 (співавт.); Крым в системе разломов Черноморского региона // Докл. АН УССР. 1990. № 3; Геологія та геодинаміка району Кримської АЕС. К., 1992 (співавт.); К геодинамике Днепровско-Донецкой рифт-синеклизы // Геофизический журнал. 1994. Т. 16, № 3.

Літ.: Анатолий Васильович Чекунов: Библиография ученых Украины. К., 1992; Оровецкий Ю. Геофизик-тектонист больших глубин // Геофизический журнал. 2002. Т. 24, № 2; К 80-летию со дня рождения Анатолия Васильевича Чекунова (24. 03. 1932 — 10. 02. 1996) // Там само. 2012. Т. 34, № 2; Коломієць М. С. Новий джерельний ресурс з історії української науки: особовий архівний фонд академіка НАН України А. В. Чекунова // Рукописна та книжкова спадщина України. 2018. Вип. 22; Старостенко В. І., Коболєв В. П., Кучма В. Г. До 90-річчя з дня народження Анатолія Васильовича Чекунова // Геофизический журнал. 2022. Т. 44, № 2.

Д. Є. Макаренко

Основні праці

Основні риси тектонічної будови Азово-Кубанської западини // Наук. зап. Київ. ун-ту. 1957. Т. 16, вип. 14; Результаты опытных сейсмических работ по изучению внутренней структуры кристаллического фундамента северной части Криворожского басcейна // Геофизический сборник. 1962. Вып. 1 (співавт.); Геофизические исследования и тектоника юга Европейской части СССР. К., 1969 (співавт.); Структура земной коры и тектоника юга европейской части СССР. К., 1972; Геологическое строение и история развития Причерноморского прогиба. К., 1976 (співавт.); Строение земной коры и верхней мантии по данным сейсмических исследований. К., 1977 (співавт.); Структура земной коры Центральной и Восточной Европы по данным геофизических исследований. К., 1980 (співавт.); Природа Украинской ССР. Геология и полезные ископаемые. К., 1986 (співавт); Литосфера Центральной и Восточной Европы: Геотраверсы IV, VI, VIII. К., 1988 (співавт.); Крым в системе разломов Черноморского региона // Докл. АН УССР. 1990. № 3; Геологія та геодинаміка району Кримської АЕС. К., 1992 (співавт.); К геодинамике Днепровско-Донецкой рифт-синеклизы // Геофизический журнал. 1994. Т. 16, № 3.

Рекомендована література

  1. Анатолий Васильович Чекунов: Библиография ученых Украины. К., 1992;Google Scholar
  2. Оровецкий Ю. Геофизик-тектонист больших глубин // Геофизический журнал. 2002. Т. 24, № 2;Google Scholar
  3. К 80-летию со дня рождения Анатолия Васильевича Чекунова (24. 03. 1932 — 10. 02. 1996) // Там само. 2012. Т. 34, № 2;Google Scholar
  4. Коломієць М. С. Новий джерельний ресурс з історії української науки: особовий архівний фонд академіка НАН України А. В. Чекунова // Рукописна та книжкова спадщина України. 2018. Вип. 22;Google Scholar
  5. Старостенко В. І., Коболєв В. П., Кучма В. Г. До 90-річчя з дня народження Анатолія Васильовича Чекунова // Геофизический журнал. 2022. Т. 44, № 2.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Чекунов Анатолій Васильович / Д. Є. Макаренко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2023. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-879193

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

Стаття має лише електронну версію

Дата опублікування статті онлайн:

2023

Дата останньої редакції статті:

2023-07-17

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

геолог

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

879193

Кількість переглядів цього року:

3

Схожі статті

Собакар
Людина  | 2023
В. А. Ільєнко
Порфир'єв
Людина  | 2023
М. І. Павлюк, М. М. Шаталов
Записки Императорскаго Новороссійскаго университета
Періодика  | Том 10 | 2010
В. М. Хмарський

Нагору