ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Петрунь Федір Євстафійович

ПЕТРУ́НЬ Федір Євстафійович (Остапович) (17. 02(01. 03). 1894, с. Устя Ольгопільського пов. Подільської губ., нині Гайсинського р-ну Вінницької обл. — 01. 07. 1963, Одеса) — географ, історик, сходознавець. Батько В. Петруня. Кандидат географічних наук (1944). Закінчив 3-ю гімназію (1912) і Новоросійський університет (1919) в Одесі. 1917—18 працював у статистичних відділах земських управ м. Кам’янець-Подільський (нині Хмельницької обл.) і Ольгопіль; 1919—31 — у Центральній науковій бібліотеці Вищої школи Одеси: вчений бібліотекар, завідувач відділу комплектування. Водночас викладав в Одеських інститутах народної освіти (1921—25) і народного господарства (1923—29); був вченим секретарем Одеського відділу Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства (1926—31); членом Одеської комісії краєзнавства ВУАН, Одеського наукового товариства при ВУАН, комісії Укрнауки з вивчення українсько-турецьких взаємин. Брав участь у роботі 1-ї конференції наукових бібліотек в Україні, 1-го українського бібліотечного з’їзду, 1-го та 2-го з’їздів сходознавців України, 17-го з’їзду орієнталістів у м. Оксфорд (Велика Британія). Досліджував історію освоєння українцями південних Причорноморських степів, взаємини із тюркськими народами та Османською імперією. Вивчав географічні джерела, списки подорожей, старовинні мапи, започаткував у Центральній науковій бібліотеці мапографічний комітет (бл. 17 тис. експонатів), друкував статті у ж. «Східний світ». Написав звіт про роботу Одеського відділу Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства за 5 р. (О., 1930). У лютому 1931 заарештований, 1932 звільнений. Працював в Українському НДІ гідротехніки і меліорації та Одеському інженерно-меліоративному інституті; від 1933 — в Одеському педагогічному інституті; від 1941 — завідувач кафедри фізичної географії, водночас 1944—52 — декан географічного факультету Одеського університету. Підготував атлас України 17 ст. із історичними коментарями та докторську дисертацію «Географія лісового покрову південного лісостепу і байрачного степу правобережної України в історичну добу», що не були опубліковані, як і більшість його праць. Своє книжкове зібрання (бл. 3,5 тис. примірників книг, журналів і мап) передав до наукової бібілотеки Одеського університету (зберігається у його іменному фонді).

Пр.: Московські переробки західньо-європейських мап (Правобережжя в Московській мапографії) // Ювілей. зб. на пошану акад. Д. Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ятдесятих роковин наук. діяльності. К., 1927. Т. 1; Качибей на старинных картах // Зап. Одес. об-ва естествоиспытателей. 1928. Т. 44; Мапа шляхів України першої половини ХІХ стол.: пояснювальні замітки // Зап. Одес. ін-ту нар. госп-ва. 1928. Т. 1; Ханські ярлики на українській землі (до питання про татарську Україну) // Східний світ. 1928. № 2; 1993. № 2; Східня межа Великого князівства Литовського в 30-х роках XV сторіччя (з картою) // Ювілей. зб. на пошану акад. М. Грушевського. К., 1928; Розшукування з поля мапографії по архівах та книгосховищах Москви, Ленінграду та Сімферополя // Україна. 1929. Кн. 37; Науки фізико-географічного циклу в Одеському університеті за 90 років // Пр. Одес. ун-ту. 1957. Т. 147, вип. 4; Тектонико-эрозивные гряды Правобережья УССР и размещение лесного покрова // Природ. ресурсы Левобереж. Украины и их использование: Мат. межведом. науч. конф. Т. 2. Х., 1961.

Літ.: Федор Евстафьевич Петрунь (1894—1963): Биобиблиогр. указ. О., 1981; Урсу Д. З історії сходознавства на півдні України // Східний світ. 1994. № 1—2; Савельєва Є. В. Дослідження історії України в науково-бібліографічній діяльності Ф. Є. Петруня // Вісн. Одес. ун-ту. Сер. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2007. Т. 12, вип. 4.

Д. П. Урсу

Основні праці

Московські переробки західньо-європейських мап (Правобережжя в Московській мапографії) // Ювілей. зб. на пошану акад. Д. Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ятдесятих роковин наук. діяльності. К., 1927. Т. 1; Качибей на старинных картах // Зап. Одес. об-ва естествоиспытателей. 1928. Т. 44; Мапа шляхів України першої половини ХІХ стол.: пояснювальні замітки // Зап. Одес. ін-ту нар. госп-ва. 1928. Т. 1; Ханські ярлики на українській землі (до питання про татарську Україну) // Східний світ. 1928. № 2; 1993. № 2; Східня межа Великого князівства Литовського в 30-х роках XV сторіччя (з картою) // Ювілей. зб. на пошану акад. М. Грушевського. К., 1928; Розшукування з поля мапографії по архівах та книгосховищах Москви, Ленінграду та Сімферополя // Україна. 1929. Кн. 37; Науки фізико-географічного циклу в Одеському університеті за 90 років // Пр. Одес. ун-ту. 1957. Т. 147, вип. 4; Тектонико-эрозивные гряды Правобережья УССР и размещение лесного покрова // Природ. ресурсы Левобереж. Украины и их использование: Мат. межведом. науч. конф. Т. 2. Х., 1961.

Рекомендована література

  1. Федор Евстафьевич Петрунь (1894—1963): Биобиблиогр. указ. О., 1981;Google Scholar
  2. Урсу Д. З історії сходознавства на півдні України // Східний світ. 1994. № 1—2;Google Scholar
  3. Савельєва Є. В. Дослідження історії України в науково-бібліографічній діяльності Ф. Є. Петруня // Вісн. Одес. ун-ту. Сер. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2007. Т. 12, вип. 4.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Петрунь Федір Євстафійович / Д. П. Урсу // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2023. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-880170

Том ЕСУ:

Стаття має лише електронну версію

Дата опублікування статті онлайн:

2023

Дата останньої редакції статті:

2023-08-29

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

880170

Кількість переглядів цього року:

6

Схожі статті

Исторические записки
Світ-суспільство-культура  | Том 11 | 2011
О. В. Ясь
Молявко
Людина  |  Том 21 | 2019
Д. Є. Макаренко
Принада
Людина  | 2023
Д. Є. Макаренко

Нагору