ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Федоровський Олександр Семенович

ФЕДОРО́ВСЬКИЙ Олександр Семенович (17(29). 03. 1885, м. Лебедин Харківської губ., нині Сумської обл. — 18. 08. 1939, Харків) — геолог, географ, археолог. Закінчив Харківський університет (1911), де 1914—34 й працював (звільнений за «протаскуванні буржуазної методики»): консерватор геологічного кабінету, завідувач секції археології кафедри географії і антропології та секції палеонтології НДІ геології, приват-доцент (від 1917 після складання іспиту на магістра мінералогії і геології), завідувач кафедри палеонтології (від 1933). У 1904 вступив до Історико-філологічного товариства. У дореволюційний період також був членом правління Харківського товариства любителів природи. 1908 брав участь у роботі 14-го археологічного з’їзду в Чернігові. 1914 перебував у науковому відрядженні у Берліні, Брюсселі (Бельгія) та Парижі. Водночас від 1920 — професор Харківських медичного та ветеринарного інститутів, директор Харківського археологічного музею, голова Всеукраїнського комітету з охорони пам’яток мистецтва і старовини, керівник краєзнавчої комісії Українського наукового товариства; 1930—34 — директор Інституту історії матеріальної культури; 1936—39 — завідувач кафедри геології Харківського педагогічного інституту. 1922 брав активну участь у діяльності комітету із відродження Асканії-Hова. Входив до складу оргбюро Слобожанської комісії краєзнавства (1923) та до складу Центрального бюро краєзнавства (Москва). Від 1925 — інспектор Укpнауки з охорони природи Hаpкомосу УСРР; 1929—32 — заступник голови Українського комітету з охорони пам’яток природи. Учасник Дніпробудівської археологічної експедиції, проводив археологічні розкопки на Харківщині та Кубані. Досліджував проблеми охорони підземних вод і геологічного середовища.

Пр.: Верхне-Салтовский камерный могильник 8—10 вв. // Вест. Харьков. истор.-филол. об-ва. 1912. Вып. 2; О находках ископаемых животных // Бюл. Харьков. об-ва любителей природы. 1915. № 2; К истории города Харькова. Х., 1916; Доисторическое прошлое Харьковской губернии. Х., 1918; Геологический очерк Харьковской губернии. Х., 1918; Доисторические разработки медных руд и металлургия бронзового века в Донецком бассейне // Воронеж. истор.-археол. вест. 1921. № 2; Харківський археологічний музей та його науково-дослідна праця // Наука на Україні. Х., 1926; Інструкції та програми для розвідок і реєстрації пам’яток археології. Х., 1927; Майдани Харківщини і майданні теорії // Зап. Всеукр. археол. ком-ту. К., 1931. Т. 1.

Літ.: Захарченко Г. М. Професор О. С. Федоровський // Наук. зап. Харків. пед. ін-ту. 1940. Т. 4; Маньковська Р. В. О. Федоровський та його вклад в пам’яткоохоронну та музейну справу // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. К., 1996; Її ж. Федоровський Олександр Семенович // Укр. історики XX ст.: Біобібліогр. довід. К., 2004. Вип. 2, ч. 2; Скирда В. В. Вклад А. С. Федоровского в развитие археологии // История археологии: личности и школы: К 160-летию В. В. Хвойки. Х., 2011; Мандибура І. П. Науковий доробок професора О. С. Федоровського (1885—1939 рр.) з питань геології // Гілея. 2016. Вип. 113.

Д. Є. Макаренко

Основні праці

Верхне-Салтовский камерный могильник 8—10 вв. // Вест. Харьков. истор.-филол. об-ва. 1912. Вып. 2; О находках ископаемых животных // Бюл. Харьков. об-ва любителей природы. 1915. № 2; К истории города Харькова. Х., 1916; Доисторическое прошлое Харьковской губернии. Х., 1918; Геологический очерк Харьковской губернии. Х., 1918; Доисторические разработки медных руд и металлургия бронзового века в Донецком бассейне // Воронеж. истор.-археол. вест. 1921. № 2; Харківський археологічний музей та його науково-дослідна праця // Наука на Україні. Х., 1926; Інструкції та програми для розвідок і реєстрації пам’яток археології. Х., 1927; Майдани Харківщини і майданні теорії // Зап. Всеукр. археол. ком-ту. К., 1931. Т. 1.

Рекомендована література

  1. Захарченко Г. М. Професор О. С. Федоровський // Наук. зап. Харків. пед. ін-ту. 1940. Т. 4;Google Scholar
  2. Маньковська Р. В. О. Федоровський та його вклад в пам’яткоохоронну та музейну справу // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. К., 1996;Google Scholar
  3. Її ж. Федоровський Олександр Семенович // Укр. історики XX ст.: Біобібліогр. довід. К., 2004. Вип. 2, ч. 2;Google Scholar
  4. Скирда В. В. Вклад А. С. Федоровского в развитие археологии // История археологии: личности и школы: К 160-летию В. В. Хвойки. Х., 2011;Google Scholar
  5. Мандибура І. П. Науковий доробок професора О. С. Федоровського (1885—1939 рр.) з питань геології // Гілея. 2016. Вип. 113.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Федоровський Олександр Семенович / Д. Є. Макаренко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2023. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-880306

Том ЕСУ:

Стаття має лише електронну версію

Дата опублікування статті онлайн:

2023

Дата останньої редакції статті:

2023-09-05

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

880306

Кількість переглядів цього року:

14

Схожі статті

Ізотова
Людина  |  Том 11 | 2011
Р. П. Морошан
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Заклади освіти  | Том 8 | 2008
В. Г. Мусіяка
Половка
Людина  | 2023
О. Ю. Митропольський

Нагору