ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Потапов Петро Осипович

ПОТА́ПОВ Петро Осипович (05(17). 06. 1882, м. Лебедянь Тамбовської губ. нині Липецької обл., РФ — 14. 02. 1945, Одеса) — мово-, літературо-, театрознавець. Доктор філології (1944), професор (1934). Народився у родині безземельного селянина. У 5-річному віці залишився сиротою. Закінчив Ніжинські гімназію (1902, із золотою медаллю) та історико-філологічний інститут (1907, нині Чернігівська обл.). Викладав латинську мову в 3-й Одеській чоловічій гімназії (1907—1920; від 1911 — за сумісництвом); від 1911 — приват-доцент, від 1919 — доцент, 1920 — професор кафедри російської мови і словесності Новоросійського університету в Одесі. Брав участь у виданні Академією наук слов’янських перекладів візантійських хронік. 1913 — у науковому відрядженні в Австро-Угорщині та на Афон. Захистив магістерську дисертацію «К истории русского театра. Жизнь и деятельность В. А. Озерова» (О., 1915). Член Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті, Одеського товариства історії та старожитностей, Педагогічного товариства. У 1920-х рр. працював інструктором з ліквідації неписьменності серед робітників Одеського губернського комітету політичної просвіти. Водночас викладав у вишах Одеси: Вищі жіночі курси (1915—20), Гуманітарно-суспільний інститут (1920—21), Інститут народної освіти (1920—30), Інститут соціального виховання (1930—33). У 1933—41 — завідувач кафедри російської мови та декан факультету мови і літератури Одеського педагогічного інституту. З відкриттям 1933 філологічного факультету Одеського університету за сумісництвом очолив кафедру російської мови і слов’янознавства; одночасно 1934—37 — завідувач кафедри мовознавства Одеського німецького педагогічного інституту. На поч. 1930-х рр. обіймав посаду заступника завідувача сектора науки Одеського обласного відділу народної освіти. 1940 обраний депутатом Одеської міської ради. За часів німецько-румунської окупації Одеси 1942 був членом комісії з перекладу румунських шкільних підручників російською мовою. 1943—44 — професор кафедри слов’янських мов історико-філологічного факультету Одеського університету Трансністрії. Після захисту докторської дисертації («Славянский перевод Хроники Зонары по спискам Ундольского 1191, Венскому 126, Хиландарскому 332 и др.») 1944 очолив філологічний факультет та кафедру російської мови Одеського університету, також поновив роботу на кафедрі російської мови Одеського педагогічного інституту. Читав лекції із сучасної російської мови, історичної граматики, історії російської літературної мови, старослов’янської, польської та сербської мов, порівняльної граматики слов’янських мов. Значну увагу приділяв методиці викладання лінгвістичних дисциплін. У статті «До питання про реформу російської літературної мови у першій половині XVIII століття» (1940) охарактеризував стан розвитку російської літературної мови у першій половині 18 ст., зупинився на лінгвістичній діяльності В. Тредіаковського. Питанню української літературної мови була присвячена стаття «Іншомовні слова в Шевченкових творах», в якій проаналізував іншомовні лексичні елементи, довів необхідність їх застосування стосовно змісту й стилю та відзначив, що, виконуючи певні стилістичні функції, вони не порушують характерні національні особливості мови поета. Зробив низку цікавих спостережень над використанням у творах Т. Шевченка церковнослов’янізмів, тюркізмів, полонізмів.

Пр.: К вопросу о литературном составе летописи. Летопись и «Исповедание веры» Михаила Синкеля // Рус. филол. вест. 1910. Т. 63, вып. 1; К вопросу о литературном составе летописи. II. Летопись и «Паннонские жития» // Там само; К вопросу об источниках трагедии В. А. Озерова «Ярополк и Олег». О., 1912; Судьба хроники Зонары в славяно-русской литературе // Изв. Отдел. рус. языка и словесности. 1917. Т. 22. № 2; Введение в историю русской литературы: Лекции. О., 1918; К литературной истории рукописных сказаний о св. Николае Чудотворце // Ученые зап. высшей школы г. Одессы. Т. 2. Отдел гуманитарно-общественных наук. 1922; Рідна мова у молодших групах трудової школи. О., 1924 (співавт.); З матеріалів візантійсько-слов’янської історіографії. Зографська переробка хроніки Зонари // Ювіл. зб. на пошану акад. Д. І. Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ятдесятих роковин наук. діяльності. К., 1927; Декілька слів про значення текстів життя Нифонта // Мат. з історії візантій.-слов’ян. літ-ри та мови. О., 1928; Буква и после j и перед j в старославянских и древнерусских памятниках // Наук. зап. Одес. пед. ін-ту. 1939. Т. 1; Іншомовні слова в Шевченкових творах // Великий поет-революціонер. О., 1939; К вопросу о так называемом третьем смягчении задненебных в славянских языках // Наук. зап. Одес. пед. ін-ту. 1941. Т. 6.

Літ.: Петр Осипович Потапов, 1882—1945: Метод. мат. к спецкурсу «Русисты Одесского университета». О., 1982; Професори О(Н)У.

В. В. Левченко

Основні праці

К вопросу о литературном составе летописи. Летопись и «Исповедание веры» Михаила Синкеля // Рус. филол. вест. 1910. Т. 63, вып. 1; К вопросу о литературном составе летописи. II. Летопись и «Паннонские жития» // Там само; К вопросу об источниках трагедии В. А. Озерова «Ярополк и Олег». О., 1912; Судьба хроники Зонары в славяно-русской литературе // Изв. Отдел. рус. языка и словесности. 1917. Т. 22. № 2; Введение в историю русской литературы: Лекции. О., 1918; К литературной истории рукописных сказаний о св. Николае Чудотворце // Ученые зап. высшей школы г. Одессы. Т. 2. Отдел гуманитарно-общественных наук. 1922; Рідна мова у молодших групах трудової школи. О., 1924 (співавт.); З матеріалів візантійсько-слов’янської історіографії. Зографська переробка хроніки Зонари // Ювіл. зб. на пошану акад. Д. І. Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ятдесятих роковин наук. діяльності. К., 1927; Декілька слів про значення текстів життя Нифонта // Мат. з історії візантій.-слов’ян. літ-ри та мови. О., 1928; Буква и после j и перед j в старославянских и древнерусских памятниках // Наук. зап. Одес. пед. ін-ту. 1939. Т. 1; Іншомовні слова в Шевченкових творах // Великий поет-революціонер. О., 1939; К вопросу о так называемом третьем смягчении задненебных в славянских языках // Наук. зап. Одес. пед. ін-ту. 1941. Т. 6.

Рекомендована література

  1. Петр Осипович Потапов, 1882—1945: Метод. мат. к спецкурсу «Русисты Одесского университета». О., 1982;Google Scholar
  2. Професори О(Н)У.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Потапов Петро Осипович / В. В. Левченко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2023. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-881268

Том ЕСУ:

Стаття має лише електронну версію

Дата опублікування статті онлайн:

2023

Дата останньої редакції статті:

2023-11-23

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

881268

Кількість переглядів цього року:

8

Схожі статті

Овид
Періодика  | Том 24 | 2022
М. О. Гринько
Шейко
Людина  | 2024
О. М. Корнієнко
Звягінцев
Людина  |  Том 10 | 2010
В. Л. Звягінцев

Нагору