ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Кобів Йосип Устимович

КО́БІВ Йосип Устимович (10. 01. 1910, Львiв – 22. 11. 2001, там само) – фахівець у галузі класичної філології, перекладач. Канд. фiлол. н. (1955), професор (1993). Член НСПУ (1992), дійс. чл. НТШ (1993), почес. чл. Польс. фiлол. товариства (1995). Лiт. премiя iм. М. Рильського (1993). Закін. Львівський університет (1934). Викладав лат. мову у Перемишлян. гімназії (Львів. обл., 1935–39). Від 1945 – у Львiв. університеті (з перервою від 1973, коли за підозрою у націоналіст. поглядах не допущений до захисту доктор. дис. і звільн. з роботи): зав. (1958–66), професор (1992–96) каф. класич. філології. Наукові дослідження присвяч. питанням історії антич. мовознавства й літ-ри, теорії класич. мов, методики викладання антич. мов. Написав кандидат. дис. на тему «Вчення античних граматиків про відмінки», доктор. – «Система граматичних понять і термінів давньогрецького вчення про мову». Засн. наук. школи з вивчення грамат. спадщини антич. дослідників мови, ред. міжвідом. зб. «Питання класичної філології» (1959–73). Автор ґрунт. ст. «Роль і місце рідної мови у викладанні латинської мови» («Методика викладання класичних мов», Л., 1965), літературознав. розвідок про Аристотеля, Верґілія, Горація, Плутарха, Т. Мора, Е. Роттердамського. Переклав з давньогрец. мови твори «Поетика» («Питання класичної філології», Л., 1965, співавт. Ю. Цимбалюк), «Про мистецтво» («Всесвіт», 1978, № 12) Аристотеля, «Повiсть про Херея i Каллiрою» Харiтона (там само, 1980, № 1), «Дамоклiв меч: Антична новела» (1984, співавт. Ю. Цимбалюк), «Порiвняльнi життєписи» Плутарха (1991), «Апологiя», «Iон», «Протагор», «Федр», «Федон» Платона (зб. «Платон. Діалоги», 1995); з лат. – «Промови Ціцерона на захист поета Архiя» (хрестоматія «Антична література», 1968), «Метаморфози, або Золотий осел» Апулея (1982, співавт. Ю. Цимбалюк; усі – Київ), «Сатирикон» Петронiя («Всесвіт», 1986, № 9), «Утопiя» Т. Мора, «Мiсто Сонця» Т. Кампанелли (обидва – 1984), анонімні «Листи темних людей» (1987), «Домашнi бесiди» Е. Роттердамського (1993; усі – Київ), «Кодекс канонiв Схiдних Церков» (Рим, 1993). У його перекл. з післямовою та коментарями до зб. «Віхи в історії античної естетики» (К., 1988) увійшли трактати Аристотеля, Лукіана, Ціцерона, Плінія Старшого, анонім. «Про високе». Переклади К. відзначаються філол. точністю у відтворенні літ. стилю та різноманіт. реалій антич. світу. Брав участь в укладанні бібліогр. покажчика «Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914–1939)» (Л., 2003).

Лiт.: Содомора А. Пiвсторiччя служiння науцi: Й. У. Кобiву – 75 // Жовтень. 1985. № 1; Корж Н. Невтомний дослiдник класичної давнини // Вiтчизна. 1990. № 8; Лучук Т. Патрiарх львiвської школи перекладачiв: Й. У. Кобiву – 85 // Дзвiн. 1995. № 2; Йосип Кобів: Біобібліографія. Л., 1997; Домбровський Р. Невтомний дослідник античності (До 90-річчя з дня народж. Й. Кобіва) // Всесвіт. 2000. № 1–2; Зорівчак Р. Патріарх української класичної філології // Вісн. НТШ. 2000. Число 23; Штрихи до портрета професора Йосипа Кобіва. Л., 2000; Содомора А. «Активний стан»: категорія граматики – і життя. Штрихи до портрета Йосипа Кобіва // Дзвін. 2003. № 5–6.

Р. П. Зорівчак

завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кобів Йосип Устимович / Р. П. Зорівчак // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-8877. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Том ЕСУ:

13-й

Дата виходу друком тому:

2013

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

8877

Кількість переглядів цього року:

42

Схожі статті

Бик
Людина  |  Том 2 | 2003
В. А. Титов
Зайцев
Людина  |  Том 10 | 2010
В. І. Молчанов
Колас
Людина  | Том 14 | 2014
Г. П. Півторак

Нагору