Крилов Володимир Платонович — Енциклопедія Сучасної України

Крилов Володимир Платонович

КРИЛО́В Володимир Платонович (04(16). 07. 1841, с. Покров­ське-Раменьє Ярослав. губ., Росія – 24. 01(06. 02). 1906, Харків) – лікар-патологоанатом. Д-р меди­­цини (1870), проф. (1897). Закін. Мед.-хірург. академію у С.-Пе­тербурзі (1868), де відтоді й пра­цював: від 1870 – приват-доц. Від 1871 – доц., прозектор каф. судової медицини Варшав. ун-ту; 1873–1902 – у Харків. ун-ті: екст­­раординар., від 1882 – орди­нар. проф. каф. патол. анатомії. Ініціатор орг-ції у Харкові Бактеріол. станції, хім.-мікро­ско­піч. кабінету при Харків. мед. т-ві. Досліджував запалення м'якої оболонки головного мозку, жирове переродження серц. м'яза, зміни у легенях при сифілісі, про­цес утворення сечової кислоти за умов лейкеміч. селезінки, па­тологію тифоїд. хвороб. Автор праць з антропометрії. Довів зв'я­зок статури й характеру спо­луч. тканини з проявами захворювань у людини. Переклав рос. мовою низку посібників з патол. анатомії та судової медицини Й. Орта, А. Вейксельбаума, Ф. Бірх-Гіршфельда та ін.

Пр.: О жировом перерождении сер­дечной мышцы // Мед. вест. 1868. № 34; Исследование о патологоанатомичес­ких изменениях легких у сифилитиков. С.-Пе­тербург, 1870; К истории трихиноза в России // Моск. мед. газ. 1876; Школьная хроника. Т. 1–6. Х., 1890–95; Кафедра патологической анатомии // Мед. ф-т Харьков. ун-та за первые сто лет его существования. 1805–1905. Х., 1905–06; Удавление или самоудавление? // Сб. в память проф. Владимира Платоновича Крылова. Ч. 2. Х., 1912; Про­ект правил об испытаниях на степень доктора медицины, 1895 // Там само.

Літ.: Еленевский К. Ф. Владимир Пла­тонович Крылов // Харьков. мед. журн. 1906. Т. 1, № 4; Cборник в память проф. Владимира Платоновича Крылова. Ч. 2. Х., 1912; Дерман Г. Л. В. П. Крылов и его роль в развитии отечественной па­тологической анатомии // Арх. патологии. 1967. Т. 29, № 5; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. ХVIII – начало ХХ вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Пе­тербург, 2003; Вчені Харківського державного медичного університету (1805–2005). Б. м. р..

Ж. М. Перцева


Покликання на статтю