Крилова Ганна Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Крилова Ганна Іванівна

КРИЛО́ВА Ганна Іванівна (11. 06. 1926, с. Колшево, нині Іванов. обл., РФ) – вчений-агрохімік, ґрунто­знавець. Д-р с.-г. н. (1983), проф. (1985). Закін. Моск. с.-г. академію (1949). Відтоді працювала у Калінінгр. упр. землевпорядкування; від 1957 – викл. Смолен. школи з підготовки голів кол­госпів (обидва – РФ); від 1963 – у Львів. аграр. ун-ті: 1977–95 – зав., від 1995 – проф. каф. ґрунтознавства, землеробства та агрохімії. Наук. дослідження: вплив способів унесення мінерал. добрив на врожайність і якість цукр. буряків, ярих зерн. культур та влас­тивості ґрунту.

Пр.: Локальное внесение мине­раль­ных удобрений в различных почвенно-климатических зонах СССР при интен­сив­ных технологиях возделывания сельско­хозяйственных культур. Москва, 1988; Прогрессивные технологии при­менения удобрений. Л., 1989; Природ­ні ресурси підвищують родючість ґрун­ту // Мат. 2-го Зх.-укр. симпозіуму з адсорбції та хроматографії ґрунтів. Л., 2000 (спів­авт.).

Т. А. Черевко, Л. В. Шарикіна


Покликання на статтю