Кримов Олексій Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Кримов Олексій Петрович

КРИ́МОВ Олексій Петрович (18(30). 07. 1872, Москва – 11. 12. 1954, Ки­їв) – лікар-хірург. Д-р медицини (1906), проф. (1912), акад. АМН СРСР (1945). Засл. діяч н. УРСР (1940). Премії ім. І. Буша (1911), ім. С. Федорова (1940). Держ. на­городи СРСР. Закін. Моск. ун-т (1898), де й працював від 1902: від 1906 – приват-доц., згодом – доц. каф. шпитал. хірург. клініки; водночас 1907–12 – у Моск. військ. шпиталі. 1913–23 – зав. каф. шпитал., 1930–54 – фа­культет. хірургії Київ. мед. ін-ту; 1923–29 – в одній з лікарень Ки­єва; 1941–42 – проф., зав. каф. військ.-польової хірургії з травматологією і ортопедією Томсько­го мед. ін-ту (РФ). Голова Укр. т-ва хірургів (від 1936). Наук. дослідження: лікування вогнепал. анев­ризм, травм черепа й головного мозку, кровонос. судин, мозк. інфекцій, абсцесів легень та гриж. Запропонував способи радикал. операції пахових гриж, операції при розширенні вен сім'яного канатика, метод нефропексії. Встановив наявність в онкол. кліт­ковині лімфатич. вузлів та описав їх. Вивчав також історію хірургії в Україні, співавтор розділу в кн. «Очерки истории медицинской науки и здравоохранения на Украине» (К., 1954).

Пр.: Учение о грыжах. С.-Пе­тер­бург, 1911; Москва, 1929; Избранные главы по военно-полевой хирургии. К., 1937; Спеціальна хірургія. К., 1940; 1948 (спів­авт.); Огнестрельная аневризма. Челя­бинск, 1943; Брюшные грыжи. К., 1950.

Літ.: Сборник, посвященный пятиде­сятилетию научной деятельности д. чл. Академии медицинских наук СССР Алексея Петровича Крымова. К., 1950; Коломийченко М. И. Выдающийся советский хирург Алексей Петрович Кры­мов // КХ. 1972. № 7; Заверный Л. Г., Войтенко А. А. Алексей Петрович Кры­мов: К 125-летию со дня рожд. // Хирур­гия. 1998. № 4; Москаленко В. Ф., Полякова І. М. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (1841–2006). К., 2006.

І. М. Полякова


Покликання на статтю