Кримський заводський вовно-м’ясний тип цигайських овець — Енциклопедія Сучасної України

Кримський заводський вовно-м’ясний тип цигайських овець

КРИ́МСЬКИЙ ЗАВОДСЬКИ́Й ВО́ВНО-М'ЯСНИ́Й ТИП ЦИГА́ЙСЬКИХ ОВЕ́ЦЬ Створ. 1960–86 на племін. з-ді «Чор­номорське» (нині АР Крим) шляхом тривалої чистопород. селекції. Виведення типу зумов­лене необхідністю відновлення цигай. вівчарства (Крим був ре­гіоном з чисел. поголів'ям цигай. овець, яких 1955–60 схрещували з тонкорун. баранами), у зв'яз­ку з чим виникла потреба у великій кількості високопродуктив. племін. баранів-плідників зі стій­кою спадковістю ознак продуктивності. Для отримання таких тварин застосовано багатоступінчастий відбір баранів на ос­но­ві оцінювання їхньої продуктив­ності і племін. якостей та індивід. внутр.-ліній. підбір най­про­дук­тивніших вівцематок з міцною конституцією у кількості 15–20 % від їхньої заг. чисельності. Обов'язковою умовою та­кого підбору була наявність у ба­ра­нів і вівцематок пружності й жорсткості вовни 46–50 якості. Ін. вівцематок використовували для поліпшувал. міжліній. підбо­ру пар з наступ. повтором при їхньому вдалому поєднанні. Вівці мають довгий тулуб пропор­цій. будови, тонкий і міцний кіс­тяк, прямо поставлені кінцівки з міцними ратицями, голову се­ред. розмірів з рівним (у маток) та горбоносим (у баранів) профілями; барани рогаті (роги ма­сивні, правильно закручені; збли­женість рогів вважають вадою екстер'єру), матки переважно комолі; груди у них глибокі, помір. ширини, холка, спина й крижі також помірно широкі, спина пряма. Голова обросла до лінії, що з'єднує внутр. кути очей, кін­цівки – до зап'ястного і скакал. суглобів; типу властива значна оброслість черева. Волосяний покрив білий, іноді – з рудими плямами на вухах і кінцівках. Шкі­ра тонка, міцна, щільна, еластич­на й безскладчаста. Руно штапел. та штапел.-косич. будови, колір жиропоту світлий і світло-кремовий. Вовна однорідна, має добру пружність і помірну жорсткість, виражену середню і круп­ну звивистість (1,5–3 звивини на 1 см довжини штапелю). Тонина вовнових волокон – 28–36 мкм. Вівцям завод. типу характерні міцна конституція, добре виражені м'ясні форми. Се­ред. настриг митої вовни у бара­нів-плідників становить 5,28 кг, у вівцематок – 3,1 кг, у ремонт. баранів і ярок, відповідно, 3,5 і 2,9 кг при серед. живій масі, відповідно, 104, 57, 58, і 48,8 кг. Вовна переважно 28–36 мкм (48–50 якості) довжиною у бара­нів 12,8 см, вівцематок – 10,6 см, у баранів-річників і ярок, відповідно, 15,5 і 13,5 см, вихід митої вовни – 54–55 %. Плодючість – 110–150 ягнят на 100 вівцематок, молочність забезпечує 350 г середньодобового приросту ягнят до місяч. віку. У віці 4,5 місяці ягнята можуть мати живу масу 35–40 кг. Молодняк має хороші відгодівел. якості після відлучення від матері (середньодобовий приріст живої маси становить 250–300 г).

П. Г. Жарук


Покликання на статтю