Кохно Микола Арсенійович — Енциклопедія Сучасної України

Кохно Микола Арсенійович

КОХНО́ Микола Арсенійович (28. 11. 1923, с. Лебедин Шполян. р-ну, нині Черкас. обл. – 03. 11. 2007, Київ) – дендролог. Д-р біол. н. (1982), проф. (1985). Закін. Київ. лісогосп. ін-т (1951). Працював в Ін-ті лісу АН УРСР (1955–56); від 1957 – у Нац. ботан. саду НАНУ (обидва – Київ): 1961–64 – вчений секр., 1964–70 – заст. дир. з наук. роботи, 1976–88 – зав. відділу дендрології та парко­знавства, 1988–2007 – гол. н. с. Наук. дослідження: інтродукція, біо­логія й екологія дерев. рослин, ботан. інвентаризація дерев. ін­тродуцентів, інтродукц. району­вання Укра­їни.

Пр.: Клени лісостепових дібров Укра­їни. 1962; Інтродукція кленів на Україні. 1968; Клени України. 1982; Деревья и кустарники, культивируемые в Украин­ской ССР. Покрытосеменные. 1986; Тео­ретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. 1994 (спів­авт.); Дендрофлора України. Дико­рослі та культивовані дерева і кущі. По­критонасінні. К., 2002. Ч. 1; 2005. Ч. 2 (спів­авт.); усі – Київ.

Літ.: Черевченко Т. М., Мороз П. А., Кузнецов С. І., Пархоменко Л. І. Професор М. А. Кохно – видатний дендролог, інтродуктор, вчитель // Інтродук­ція рослин. 2003. № 4; Микола Арсенійович Кохно (1923–2007): Біобібліографія. К., 2013.

С. І. Кузнецов


Покликання на статтю