Коцан Ігор Ярославович — Енциклопедія Сучасної України

Коцан Ігор Ярославович

КО́ЦАН Ігор Ярославович (14. 08. 1960, с. Волошинове Старосамбір. р-ну Львів. обл.) – фізіо­лог. Чоловік Н. Коцан. Канд. пед. (1995), д-р біол. (2001) н., проф. (2004). Закін. Луцький пед. ін-т за спеціальностями «географія і біологія» (1984) та «фіз. виховання» (1990), де й працює (нині Сх.-європ. ун-т): від 2005 – зав. каф. фізіології людини і тварин, ректор. Віце-президент Укр. біофіз. т-ва (від 2005). Вивчає нейрофі­зіол. механізми та вегетативне за­безпечення когнітив. діяльно­сті людини.

Пр.: Біоритмологія: Навч.-метод. по­сіб. 2006; Фізіологія нервово-м'язо­вого апарату: Навч. посіб. 2006; Психологія здоров'я людини: Навч. посіб. 2009; Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на психофізіологічні функції та стан інтегративних систем організму людей, які постійно проживають на радіоактивно забрудненій те­риторії. 2009; Системна організація інте­гративних процесів під час когнітивної діяльності. 2009 (усі – Луцьк, спів­авт.).

Літ.: Професори Волинського націо­нального університету ім. Лесі Українки. Лц., 2010.

М. В. Моклиця


Покликання на статтю