Коцегуб Павло Харитонович — Енциклопедія Сучасної України

Коцегуб Павло Харитонович

КОЦЕГУ́Б Павло Харитонович (04. 06. 1937, м. Сталіно, нині Донецьк – 04. 03. 2010, там само) – фахівець у галузі електромеханіки. Д-р тех. н. (1998), проф. (1999). Закін. Донец. політех. ін-т (1961), де й працював (нині тех. ун-т): 1991–2007 – зав., 2007–10 – проф. каф. електропривода та автоматизації пром. установок. Досліджував проблеми оптиміза­ції динам. режимів роботи елек­троприводів з метою підвищен­ня їхньої швидкодії та енергет. показників.

Пр.: Синтез вентильних приводів по­с­тійного струму: Навч. посіб. К., 1997; Ком­бинированное управление цифро­выми системами регулирования скорости с комбинированным управлением по идентифицированному возмуще­нию // Электротехника. 2004. № 6 (спів­авт.); Реализация алгоритмов цифрового управления позиционным электро­приводом постоянного тока // Вісн. Кре­менчуц. політех. ун-ту. 2007. № 3(44) (спів­авт.); Особенности идентификации электромеханической постоянной вре­мени в системах с наблюдателями со­с­тояния, восстанавливающими динами­ческий момент // Пробл. автоматизов. електропривода. Теорія й практика. Л., 2009 (спів­авт.).

О. І. Толочко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. І. Толочко . Коцегуб Павло Харитонович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=1138 (дата звернення: 13.06.2021)