Коцейовський Олександр Леопольдович — Енциклопедія Сучасної України

Коцейовський Олександр Леопольдович

КОЦЕЙО́ВСЬКИЙ Олександр Леопольдович (02. 01. 1887, Чернігів – 16. 12. 1919, ст. Знам'янка) – єгиптолог. Закін. С.-Пе­тербур. ун-т (1910), де був залишений для підготов­ки до професор. звання. Відря­д­жений до Німеччини, працював над магістер. дис. у семінарі єгип­толога А. Ермана (захистив 1919 у Харкові). Вивчав папірус № 3008 з колекції Королів. музею старо­житностей (Берлін). 1914 – при­ват-доц. Петрогр. ун-ту (нині С.-Пе­тербург); від 1915 – при­ват-доц., від 1918 – штат. доц. каф. заг. історії Новорос. ун-ту в Одесі. Досліджував проблеми схо­дознавства, зокрема історію та мовознавство коптів.

Пр.: Иератическая часть берлинско­го папируса 3008. Призывания Исиды и Нефтиды // Зап. классичес. отделения Рус. археол. об-ва. 1913. Т. 7; Славосло­вие Озириса // Древ. мир: Изборник ис­точников по культур. истории Востока, Греции и Рима. Петроград, 1915; Библиография Сoptica за 1912–1915 го­ды // Христиан. восток. 1916. Т. 4, вып. 2; Тексты пирамид. Т. 1 // Зап. Новорос. ун-та. Истор.-филол. ф-т. 1917. Т. 14; С.-Пе­тербург, 2000.

Літ.: Кагаров Е. Некролог А. Л. Коцейовскому // Наука на Украине. 1922. № 1; Урсу Д. П. З історії сходознавства на Півдні України // СС. 1994. № 1–2; Левченко В. Єгиптологія – його стихія: До 90-х роковин Олександра Леополь­довича Коцейовського (1887–1919) // Лукомор'я: археологія, історія Пн.-Зх. Причорномор'я. О., 2009. Вип. 3; Мов­ні та літературні зв'язки України з країнами Сходу. К., 2010.

Д. П. Урсу

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Д. П. Урсу . Коцейовський Олександр Леопольдович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1139 (дата звернення: 21.10.2021)