Коцержинський Борис Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Коцержинський Борис Олексійович

КОЦЕРЖИ́НСЬКИЙ Борис Олексійович (25. 09. 1935, Київ) – фахівець у галузі радіотехніки. Д-р тех. н. (1990), проф. (1991). Закін. Київ. політех. ін-т (1958). Відтоді працював у Ін-ті фізики АН УРСР (Київ); від 1965 (з перервою) – у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т»: від 1990 – проф. каф. радіотех. пристроїв і систем. 1968–71 – в Алжир. центрі нафти і газу (м. Бу­мердес). Наук. дослідження: електронна оптика для приладів над­високих частот, зокрема форму­вання електрон. пучків для ламп, сепарація часток великої енергії, теорія та техніка твердотільних пристроїв міліметр. діапазону дов­жин хвиль, використання сиг­нал. процесорів та інтеграл. син­тезаторів прямого цифр. синтезу для радіотех. систем.

Пр.: Экспериментальное исследование отклоняющих волн в диафрагмированном волноводе // Изв. вузов. Радиоэлектроника. 1967. № 4; Периодическая электростатическая фокуси­ровка интенсивных ламинарных пучков // Там само. 1969. № 9; Параметри­ческий синтез твердотельных усилите­лей и генераторов миллиметрового диа­пазона волн // Там само. 1980. № 10 (спів­авт.); Твердотельные гене­раторы с квазиоптическими резонан­сными системами // Там само. 1987. № 10 (спів­авт.); Потроювання частоти у транзисторних НВЧ генераторах // Вісн. Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Радіотехніка. Радіоапарато­будування. 2010. Вип. 40; Генерування частотно-модульованих коливань // Там само. 2012. Вип. 49.

С. М. Ховрич


Покликання на статтю