Коцки А. Меморіальний будинок-музей — Енциклопедія Сучасної України

Коцки А. Меморіальний будинок-музей

КО́ЦКИ А. Меморіальний будинок-музей Створ. 1988 в Ужгороді, відкритий 1990 як відділ Закарп. крає­знав. музею, від 2009 – у структурі Закарп. ХМ. Осн. напрям ро­боти – збереження та пропа­гу­вання твор. спадщини А. Коцки. У фондах (2000 од. зберіган­ня) – його живописні полотна, малюн­ки й акварелі; колекція ке­раміки; архівні матеріали, б-ка мит­ця. Роз­діли експозиції: «Сто­рінки біо­графії», «Мемор. житло­ва кімната», «Мемор. майстерня митця». Проводять щорічні вечо­ри па­м’я­ті, екскурсії, темат. і ювіл. ви­с­тав­ки його творів, презента­ції ви­дань про творчість А. Коцки, пле­нерні та метод. заняття для уч­нів і студентів. На фасаді 1990 вста­новлено мемор. дошку А. Коц­ці (скульптор М. Михайлюк). Зав. – О. М’ясищева (від 1988).

Літ.: Меморіальний будинок-музей народного художника України А. А. Коц­ки: Путівник. Уж., 2005.

В. П. Червеняк

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. П. Червеняк . Коцки А. Меморіальний будинок-музей // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1148 (дата звернення: 29.09.2021)