Коцовський Анатолій Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Коцовський Анатолій Дмитрович

КОЦО́ВСЬКИЙ Анатолій Дмитрович (19. 06. 1864, с. Тирново Бессараб. губ., нині Молдова – 27. 02. 1937, Ки­шинів) – лікар-психіатр. Д-р ме­дицини (1894), проф. (1920). За­кін. Новорос. ун-т в Одесі (1888) та Харків. ун-т (1891). Працював ординатором Одес. психіатр. (1895–98), Кишинів. губерн. зем­ської (1898–99) лікарень, дир. Ко­стюжен. лікарні для душевнохво­рих Бессараб. земства (1899–1916). Зав. каф. психіатрії Одес. вищих жін. мед. курсів (1917–20); проф. Одес. мед. та клін. ін-тів (1920–21). Від 1921 мешкав у Кишиневі, видавав «Бюлле­тень профессионального союза врачей г. Кишинева» (1925–30). Вивчав патол. анатомію пелагри (вперше в Росії описав пелагрозні психози), морфол. змі­ни нерв. вузлів серця при отруєнні, орг-цію мед. обслуговуван­ня психічно хворих.

Пр.: К вопросу об изменениях нерв­ных узлов сердца при острых отравле­ниях минеральными кислотами. (Экспе­риментальное исследование). С.-Пе­тербург, 1894; Очерк призрения душев­нобольных в России. Вып. 1–2. К., 1902; Пеллагра. Патолого-анатомическое ис­следование. Москва, 1910; К учению о микрогирии // Соврем. медицина. 1921. № 1.

Літ.: Попушой Е. П., Спиней Л. В. А. Д. Ко­­цовский – видный представитель общественной медицины Молда­вии // СЗ. 1980. № 9.

ДА: Держ. арх. Одес. обл. Ф. З-2147, оп. 1, спр. 18а.

К. К. Васильєв


Покликання на статтю