Коцур Надія Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Коцур Надія Іванівна

КО́ЦУР Надія Іванівна (10. 08. 1959, с. Вов­­ківці Ромен. р-ну Сум. обл.) – лікар, історик медицини. Дружина В. Коцура. Д-р істор. н. (2012), проф. (2006). Закін. Дні­­проп. мед. ін-т (1982). Працюва­ла лікарем. Від 1987 – у Пере­­яслав-Хмельн. пед. ун-ті (Київ. обл.): від 2003 – зав. лаб. діагностики та профілактики захворювань при каф. мед.-біол. дис­­циплін і валеології, водночас від 2012 – зав. цієї каф. Наук. до­­слідж.: формування вітчизн. гігієн. науки у 2-й пол. 19 – 20-х рр. 20 ст., сан.-епідеміол. діяльність земських лікарів, наук. мед. т-в; імунопрофілактика дит. населен­ня.

Пр.: Психогігієна: Навч. посіб. Чц., 2006 (співавт.); Основи педіатрії і ди­­тячої гігієни: Навч. посіб. Переяслав-Хмельницький; Чц., 2008; Валеологія: Підруч. Корсунь-Шевченківський, 2011 (співавт.); Становлення і розвиток гігієнічної науки в Україні: шлях крізь епо­­хи і соціальні потрясіння (друга половина XIX – 20-ті рр. XX століття). Кор­­сунь-Шевченківський, 2011; О. В. Кор­­чак-Чепурківський (1857–1947): шлях від земського лікаря до академіка УАН– ВУАН–АН УРСР. Переяслав-Хмель­­ниць­­кий, 2013 (співавт.).

Літ.: Коцур П. М. Дерево мого роду. Переяслав-Хмельницький, 2005; Бе­­рест О. Родина істориків // Ромен. 2010. № 1(24).

Л. П. Товкун


Покликання на статтю