Коць Сергій Ярославович — Енциклопедія Сучасної України

Коць Сергій Ярославович

КОЦЬ Сергій Ярославович (14. 05. 1965, с. Новий Витків Радехів. р-ну Львів. обл.) – фізіолог рослин. Д-р біол. н. (2001), проф. (2006), чл.-кор. НАНУ (2015). Премії ім. М. Холодного (1998), ім. Д. Заболотного (2005) та ім. В. Юр'єва (2017) НАНУ. Закін. Львів. с.-г. ін-т (1987). Відтоді працює в Ін-ті фізіології рослин і генетики НАНУ (Київ): 1997–2002 – вчений секр., від 2002 – заст. дир. з наук. роботи, зав. відділу симбіотич. азотфіксації. Вивчає процес зв'я­зування молекуляр. азоту бобо­вими і злак. рослинами за різних фізіол. та екол. умов, зв'язок сим­біотич. азотфіксації з фотосинтезом, фізіол.-біохім. основи підвищення інтенсивності азотфіксації у бобових та злак. рослин, молекулярно-біол. й імунол. особливості формування і функ­ціонування симбіотич. та асоціатив. рослинно-мікроб. систем. Під його кер-вом створ. високоактивні вірулентні штами буль­бочкових бактерій.

Пр.: Фізіолого-біохімічні особливості живлення рослин біологічним азотом. 2001; Біологічний азот. 2003; Фізіологія симбіозу та азотне живлення люцер­ни. 2005; Мінеральні елементи та добри­ва в живленні рослин. 2005; Особеннос­ти взаимодействия растений и азотфиксирующих микроорганизмов. 2007; Биологическая фиксация азота: бобово-ризобиальный симбиоз. 2010 (усі – Київ, спів­авт.).

В. В. Моргун


Покликання на статтю