Коцюба Михайло — Енциклопедія Сучасної України

Коцюба Михайло

КОЦЮ́БА Михайло (20. 11. 1855, с. Верчани, нині Стрий. р-ну Львів. обл. – 02. 12. 1931, Львів) – куль­турно-освітній і громадський діяч, педагог. Д-р філософії (1885), медицини (1893). Вивчав зооло­гію у Віден. ун-ті та Держ. зоол. ін-ті в м. Трієст (Італія), навч. в Академії рільництва у м. Дубляни (нині Жовків. р-ну Львів. обл.) та Вищій рільн. школі у Відні, на мед. ф-ті Яґеллон. ун-ту в Кракові. 1882–86 працював асист. і заст. проф. каф. зоології Акаде­мії рільництва в Дублянах. Упорядкував колекцію зоол. зразків із Серед. Азії та Камчатки у Львів. ун-ті, 1888 відзнач. сріб. медаллю на гігієн.-лікар. і природн. виставці. Від 1890 – у му­зеї Краків. АН. Від 1893 – проф. с. госп-ва і гігієни Держ. чол. учит. семінарії у м. Станіслав (нині Іва­но-Франківськ), 1902 – держ. чол. семінарії у Львові; від 1912 – кра­йовий шкіл. інспектор науки с. госп-ва в учит. семінаріях і нар. школах. 1902 – співзасн. добро­дій. т-ва «Нар. лічниця». Організував для нар. учителів і окруж. шкіл. інспекторів курси рац. ведення с. госп-ва. Від 1919 – дир. гігієн.-лікар. справ для нар. і серед. шкіл при Крайовій шкіл. раді (згодом кураторія шкіл. округи) у Львові. Брав участь у діяльності міністер. комісії для оцінювання книжок, підручників і наук. літ-ри для шкіл з укр. мо­вою навч. у Польщі. Від 1927 – на пенсії. У Станіславі був головою т-ва «Укр. бесіда», співзасн. і чл. надзір. ради т-ва «Нар. дім» і «Підгірської спілки», заст. голо­ви, головою філії т-ва «Просвіта» (1895–1902). Засн. і дир. (1903–09) жін. семінарії з укр. мовою навч. Очолював т-во «Сільс. гос­подар». 1922–24 – голова надзір. ради Крайового союзу госп. спі­лок, реорганізував його в «Центросоюз». Почес. чл. Укр. пед. т-ва у Львові. Брав участь у діяльності видавн. комісії укр. шкіл. підручників для серед. шкіл при Крайовій шкіл. раді. Працював над вид. «Господарської бібліотеки» т-ва «Просвіта»; видавав екон.-госп. ж. «Економіст» (1904–14), у якому публікував і свої статті. Зробив вагомий внесок у розвиток освіти, зокрема фахового хлібороб. шкільництва.

Літ.: Д-р Михайло Коцюба: Некролог // Учит. слово. 1932. Ч. 1.

П. І. Арсенич


Покликання на статтю