Коцюба Олександр Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Коцюба Олександр Павлович

КОЦЮ́БА Олександр Павлович (07. 11. 1939, с. Іванківці Тиврів. р-ну Вінн. обл.) – правознавець. Канд. юрид. н. (1948), чл.-кор. НАПрНУ (1992). Нар. депутат України (1990–94). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (1997). Закін. Київ. ун-т (1965). Відтоді працював юрисконсультом і в органах прокура­­тури Донец. і Вінн. обл.; 1985–90 – у Респ. вищій школі упр. АПК УРСР; 1995–98 – радник першого заст. Голови, 1998–2000 – Голови ВР України; 2000–­02 – заст. дир. і зав. відділу пра­­вових проблем приват. власнос­­ті НДІ приват. права і підприєм­­ництва АПрНУ; 2000–03 – декан юрид. ф-ту, від 2003 – зав. каф. економіко-правових дисциплін і земел. права Академії муніцип. упр. (обидва – Київ). У ВР Украї­­ни 1-го скликання – голова Комісії з питань законодавства і законності. Секр. ЦК КПУ (1993–­95). Досліджує проблеми конституц., цивіл., земел., рим. пра­­ва та філософії права.

Пр.: Защита прав колхозников в суде. 1974 (співавт.); Личное землепользование граждан. 1984; Україна і народовладдя. 1998; Організація та діяльність промислово-фінансових груп в Украї­­ні. 2000 (співавт.); Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. 2004 (співавт.); усі – Київ.

В. П. Горбатенко


Покликання на статтю