Коцюбинська Надія Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Коцюбинська Надія Петрівна

КОЦЮБИ́НСЬКА Надія Петрівна (21. 12. 1949, Дніпропетровськ – 06. 04. 2004, там само) – фізіолог рослин. Д-р біол. н. (1996), проф. (2002). За­кін. Дніпроп. ун-т (1971), де й працювала від 1976: гол. н. с. НДІ біології (1998–99), проф. каф. фізіології рослин (від 1999). Учителювала 1971–76. Досліджувала штучні та природні мутантні форми рослин, водний обмін, поліморфізм фермент. систем, іонний гомеостаз у рос­лин у зв'язку з впливом антропоген. і природ. чинників. З позицій аут­екол. мінливості охарак­теризувала такі стани рослин, як стрес, адаптація, мутац. зміни.

Пр.: Эколого-физиологические ас­пек­ты адаптации культурных растений к антропогенным условиям сре­ды. Дн., 1995; Влияние гербицидов на ферменты азотного обмена проростков кукурузы // Зб. наук. пр. Ін-ту зем­леробства УААН. К., 1998. Вип. 1; Влияние радиации на накопление химических элементов в зерне культурных растений // Вест. Днепроп. ун-та. Сер. Биология и экология. 1998. Вып. 4; Роль биогумуса в повышении адаптивного потенциала кукурузы к действию гербицида харнеса // Стійкий розвиток. Забруднення оточуючого середовища та екол. безпека: Зб. Дн., 1999; Адаптогенез растений к пестицидам. Дн., 2000 (спів­авт.).

А. П. Травлєєв


Покликання на статтю