Коцюбинський Володимир Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Коцюбинський Володимир Йосипович

КОЦЮБИ́НСЬКИЙ Володимир Йосипович (23. 09. 1942, х. Новий Городок Веселинів. р-ну Одес., нині Микол. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (2000). Закін. Київ. ун-т (1971). Відтоді працював у ньому ст. лаб. каф. історії КПРС; від 1973 – референтом міської орг-ції Т-ва для поширення політ. і наук. знань УРСР; від 1975 – у редакції істор.-філос. літ-ри вид-ва «Ви­ща школа»; 1977–2002 – в Ін-ті філософії НАНУ (усі – Київ): від 1999 – пров. н. с. відділу соц. філософії. Наук. дослідження: проблема влади і власності в комунал. соціумі.

Пр.: Социалистическое отношение к труду: условия и факторы совершен­ствования. 1987; Источники и движущие силы превращения труда в первую жизненную потребность // Диалектика превращения труда в первую жизнен. потребность. 1987 (спів­авт.); Собствен­ность в развитии социальных отношений // Соц. отношения: проблемы и перспективы развития. 1993 (спів­авт.); Від етакратичного до громадянського суспільства: еволюція привласнення // Громадян. сусп-во: ідеологія і реальність. 1997 (спів­авт.); Україна на зламі епох: соціальний механізм переходу від етакратичних до громадянських струк­тур привласнення // Громадян. сусп-во в Україні: соц. тенденції та чинники ста­новлення. 1997 (спів­авт.); Привласнен­ня: соціальні аспекти. 1999 (усі – Київ).

В. І. Тарасенко


Покликання на статтю