Коцюбинський Володимир Олегович — Енциклопедія Сучасної України

Коцюбинський Володимир Олегович

КОЦЮБИ́НСЬКИЙ Володимир Олегович (25. 11. 1976, м. Калуш Івано-Фр. обл.) – фізик, матеріалознавець. Д-р фіз.-мат. н. (2012). Закін. Прикарпат. ун-т (Івано-Франківськ, 1998), де від 2001 з перервами й працює: від 2012 – проф. каф. матеріало­знавства та новіт. тех­­нологій. 2002–05 – в Ін-ті металофізики НАНУ (Київ). Осн. напрям наук. дослідж. – взаємо­­зв'язок між умовами синтезу, структур. і морфол. характерис­­тиками нанодисперс. оксидів ти­­тану, кремнію, олова, заліза, маг­­нію та кінет. параметрами процесу розряду літієвих джерел струму з катодами на основі цих оксидів.

Пр.: Синтез, структура та електрохімічні властивості оксидних наноматеріалів. Ів.-Ф., 2011; Нанодисперсний діоксид титану, допований іонами пе­­рехідних металів: синтез та властивос­­ті // Фізика і хімія твердого тіла. 2012. Т. 13, № 4; Структурні та оптичні властивості нанодисперсного магеміту, отри­маного модифікованим золь-гель ме­­тодом // Наноструктур. материаловедение. 2013. № 1 (усі – спів­авт.).

І. М. Гасюк

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
І. М. Гасюк . Коцюбинський Володимир Олегович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1180 (дата звернення: 23.10.2021)