Коцюмбас Ігор Ярославович — Енциклопедія Сучасної України

Коцюмбас Ігор Ярославович

КОЦЮ́МБАС Ігор Ярославович (10. 05. 1953, Львів) – ветеринарний лікар. Чо­ловік Г. Коцюмбас. Д-р вет. н. (2002), проф. (2005), акад. НААНУ (2016). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2017). Закін. Львів. зоовет. ін-т (1975). Працював 1975–81 у Львів. відділ. Ін-ту біохімії АН УРСР; 1981–87 – у НДІ земле­робства і тваринництва зх. р-нів УРСР (с. Оброшине Пустомитів. р-ну Львів. обл.); від 1987 – у Держ. н.-д. контрол. ін-ті вет. пре­паратів та корм. до­бавок (Львів): від 1989 – заст. дир. з наук. роботи, водночас 1989–92 – вчений секр., від 2004 – дир. Вивчає проблеми застосування у вет. медицині гіпохлориту натрію і препаратів на його основі; роз­­робляє альтернативні методи токсикол. контролю вет. препа­ратів із використанням тест-сис­тем.

Пр.: Культура клітин як біологічна мо­дель для визначення токсичності засо­бів захисту тварин // Біологія тварин. Л., 1999. Т. 1, ч. 2; Розробка, апробація та впровадження системи токсикологічного контролю ветеринарних препаратів // ВМУ. 2002. № 7 (спів­авт.); Перспективи застосування гіпохлоритів у ветеринар­ній медицині. Л., 2009 (спів­авт.); Біотех­нологічні і молекулярно-генетичні осно­­ви відтворення тварин. Л., 2009 (спів­авт.); Морфологічні особливості шкіри та волоса різних видів тварин і людини в аспекті судово-ветеринарної експер­тизи: Посіб. Л., 2010 (спів­авт.).

О. І. Чайковська


Покликання на статтю