Кочанов Юрій Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Кочанов Юрій Петрович

КОЧА́НОВ Юрій Петрович (25. 09. 1935, смт Грязі, нині місто Липец. обл., РФ – 02. 02. 2010, Миколаїв) – фа­хівець у галузі суднобудуван­ня. Д-р тех. н. (1990), проф. (1992). Закін. Микол. кораблебуд. ін-т (1959), де відтоді й працював (нині Нац. ун-т кораблебудуван­ня): 1993–2007 – зав. каф. буд. механіки корабля. Наук. дослідження: напружений стан склад. судн. конструкцій, метод варіації опе­ратора для розв'язання крайових задач.

Пр.: Строительная механика корабля и основы теории упругости. Ленин­град, 1972 (спів­авт.); Строительная ме­­ханика корабля и теория упругости. Ленинград, 1987 (спів­авт.); Методы ре­­шения нелинейных краевых задач строи­тельной механики корабля. Н., 1987; Математическая модель и ал­­горитм расчета пластин при плоском напряженном состоянии за пре­­делами линейной упругости // Вест. Нац. ун-та кораблестроения. 2010. № 3 (спів­авт.); Математическая мо­­дель и алгоритм расчета балок при сложном изгибе с учетом упругоплас­­тических деформаций // Сб. науч. тр. Нац. ун-та кораблестроения. 2010. № 4 (спів­авт.).

Л. І. Коростильов


Покликання на статтю