Кочарян Гарнік Суренович — Енциклопедія Сучасної України

Кочарян Гарнік Суренович

КОЧАРЯ́Н Гарнік Суренович (02. 06. 1949, Київ) – лікар-сексопатолог, психо­терапевт. Син Сурена, брат Олек­сандра Кочарянів. Д-р мед. н. (1993), проф. (1995). Закін. Хар­ків. мед. ін-т (1974). Працював лікарем. 1976–83 – у Харків. НДІ гігієни праці та профес. захворю­вань; від 1984 – у Харків. мед. академії післядиплом. освіти: від 1993 – проф. каф. сексології та мед. психології, водночас 2002–05 – заст. дир. з наук. роботи НДІ сексології та мед. психології при Академії. Наук. дослідження: пси­хогенні сексуал. розлади; сексуал. дисфункції у чоловіків унаслідок вібрац. хвороби; порушен­ня поведінки, зумовлені сексуал. розладами; псих. саморегуляція сексуал. функцій у чоловіків із сексуал. порушеннями; метааналіз впливу феромонів на поведінку людини й функціонуван­ня її організму, а також гомосек­суал. стосунків у сучас. сусп-ві.

Пр.: Психотерапия сексуальных рас­стройств и супружеских конфликтов. Москва, 1994 (спів­авт.); Синдром тревожного ожидания сексуальной не­удачи у мужчин и его лечение. Х., 1995; Половые феромоны человека (новейшая сексология). Х., 2005; Современная сексология. К., 2007; НЛП: терапевтические техники. Москва, 2009; Греческая любовь: пройди тест на гомосексуальность. Москва, 2009.

О. М. Демченко


Покликання на статтю