Кочевський Віктор Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Кочевський Віктор Васильович

КОЧЕ́ВСЬКИЙ Віктор Васильович (15. 11. 1923, с. Різуненкове, нині Коло­мац. р-ну Харків. обл. – 28. 04. 2005, Київ) – поет, перекладач. Чл. НСПУ (1952). Засл. діяч куль­тури Вірм. АРСР (1970). Літ. пре­мії ім. О. Туманяна (Вірменія, 1986), ім. М. Рильського (2004). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові на­городи. Закін. Київ. ун-т (1956). Працював ред. рай. г. «Більшовик Коломаччини», кор. г. «ЛУ»; очо­лював Харків. орг-цію СПУ (1962–65), респ. Будинок літераторів (Київ, 1968–71); у 1974–80 – секр. Київ. орг-ції СПУ. Перші вір­ші опублікував 1948 у г. «Молодь України» (Київ). К. писав про 2-у світ. вій­ну, любов до мирної пра­ці, укр. та вірм. народів. Дітям присвятив зб. «Грудочка землі» (1958; 1983), «На лужку, на моріжку» (1960), «Урожайко» (1962), «На сосновому узліссі» (1965), «Олов'яний соловейко» (1971), «Мій дивокрай» (1973), «Лісове свято» (1977), «Степові друзі» (1980), «Люстерко» (1997). К. – зна­вець і популяризатор вірм. культури. За цикл віршів «Барев, моя Вір­меніє!» (зб. «На крутосхи­лах літ», 1973) відзнач. премією ім. П. Тичини «Чуття єдиної роди­ни» (1976). Укр.-вірм. літ. зв'яз­кам присвяч. його зб. нарисів «Глибинний передзвін» (1982). Видав брошури «Співоче серце Вірменії» (1969), «Вічний подорожній» (1975), «Ваган Терян» (1985). Усі зазначені книги вида­но у Києві. Опублікував низку ста­тей про класиків вірм. літ-ри, здійснив численні переклади тво­рів вірм. поетів (Саят-Нови, О. Ту­маняна, А. Ісаакяна, Г. Саря­на, Ґ. Еміна, С. Капутікяна, Р. Ованесяна та ін.).

Тв.: Господарі весни. Х., 1951; Зелений світ. Х., 1955; Земляки. Х., 1957; Дружне колосіння. К., 1959; Ластівка Севану. Х., 1960; Майстри радості. Х., 1960; Земля натхнення. К., 1961; Памолодь серця. Х., 1962; Колоски і су­зір'я. К., 1964; Сонячні весла. Х., 1965; Карбівничий. К., 1968; Вічні багаття. К., 1972; Ровесники весен. К., 1977; Зрідненість. К., 1980; Вибране. К., 1983; Ози­ме світло. К., 1985; Відгомін. К., 1995.

Літ.: Гаман В. Три пісні Віктора Кочевського // Гаман В. Красний Кут. К., 1990; Осадчук П. Найсерйозніший серед нас веселих: В. Кочевському – 75 // ЛУ. 1998, 19 листоп.

П. М. Перебийніс


Покликання на статтю