Кочегура Наталія Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Кочегура Наталія Михайлівна

КОЧЕГУ́РА Наталія Михайлівна (27. 07. 1935, Київ) – фізик, матеріало­знавець. Д-р тех. н. (1989). Пре­мія РМ СРСР (1991). Закін. Київ. ун-т (1958). Від 1960 працює у Фіз.-технол. ін-ті металів та спла­вів НАНУ (Київ): від 1989 – пров. н. с. Наук. дослідження: фізика мета­лів і сплавів (рідкі метали та фі­зика метал. стану) та матеріало­знавство (технології виплавлен­ня та підвищення рівня властиво­стей жароміц. і кольор. сплавів).

Пр.: Взаимосвязь плотности рас­плавов двойных систем и их динамики состояния // Изв. АН СССР. Металлы. 1985. № 1; Структурные превращения кремния в твердом состоянии // Докл. АН УССР. Сер. А. 1987. № 7; Наследственность жаропрочных сплавов при тепловом воздействии // Цвет. металлы. 1992. № 4; Комплексное воздействие на никелевые сплавы типа ЖС температурно-временной обработки распла­вов и модифицирования дисперсны­ми частицами нитридов алюминия и титана // ПЛ. 1999. № 4.

К. Ф. Євлаш


Покликання на статтю