Кочелап В’ячеслав Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Кочелап В’ячеслав Олександрович

КОЧЕЛА́П В'ячеслав Олександрович (29. 10. 1944, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1983), проф. (1987), чл.-кор. НАНУ (2012). Премія ім. С. Пекаря НАНУ (2001), Держ. премія України в галузі н. і т. (2006). Закін. Київ. ун-т (1966). Відтоді працює в Ін-ті фізики на­півпровідників НАНУ (Київ): від 1985 – зав. відділу теор. фізики. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії твердого тіла, напівпровід­ників, теорії приладів квант. елек­троніки, мікро- та нано­електро­ніки. Розробив основи теорії хім. лазерів на електрон. фотопере­ходах, теорію електрон-фонон. взаємодії низькорозмір. електро­нів з акуст. коливаннями, теорію електрон. флуктуацій і шумів стру­му в напівпровідниках та напівпровідник. мікроструктурах, теорію електрон. фазових пере­ходів у напівпровідниках із силь­ною електрон-фонон. взаємодією через деформац. потенціал, теорію оптич. безрезонатор. бі­с­табільності в прямозон. напівпровідниках.

Пр.: Фазовые переходы в полупроводниках с деформационным электрон-фононным взаимодействием. К., 1984; Теория спонтанной и стимулированной хемилюминесценции газов. К., 1986; Ra­diation of acoustic photons from quan­tum wires // J. Applied Physics. 1995. Vol. 77, № 10; Coherent patterns and self-induced diffraction of electrons on a thin nonlinear layer with concentrated non­linearity // Phys. Rev. B. 1996. Vol. 54, № 1; Quantum Heterostructures for Microelec­tronics and Optoelectronics. Cambridge, 1999; Introduction to Nanoelectronics: Science, Nanotechnology, Engineering, and Applications. Cambridge, 2007; Tera­herz acoustic oscillations by simulated phonon emission in an optically pumped superlattice // Phys. Rev. B. 2009. Vol. 79 (усі – спів­авт.).

В. М. Томашик


Покликання на статтю