Кочерга Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кочерга Олександр Іванович

КОЧЕРГА́ Олександр Іванович (03. 03. 1925, с. Черняхівка Ніжин. р-ну, нині Черніг. обл. – 07. 04. 1993, Київ) – економіст. Д-р екон. н. (1972), проф. (1973). Закін. Львів. торг.-екон. ін-т (1951). Відтоді пра­цював економістом; від 1957 – в Укр. НДІ торгівлі та громад. хар­чування: 1964–69 і 1970–73 – заст. дир. з наук. роботи, 1964 і 1969–70 – в. о. дир.; 1973–86 – зав. відділу проблем життєвого рівня і розміщення сфери обслу­говування насел., 1986–87 – зав. відділу регіон. проблем соц. роз­витку, 1987–90 – зав. сектору ма­теріал.-побут. галузей, 1991–93 – пров. н. с. Ради по вивченню про­дуктив. сил АНУ (обидва – Київ). Наук. дослідження: проблеми соц. розвитку регіонів, розміщення підпр-в сфери послуг та з вироб-ва товарів нар. споживан­ня в областях і екон. р-нах УРСР.

Пр.: Методические рекомендации по рациональному развитию и размещению сети предприятий бытового обслуживания в сельских администра­тивных районах. К., 1976 (спів­авт.); Схе­ма развития и размещения произво­дительных сил УССР на период до 1990 года. К., 1978 (спів­авт.); Сфера обслужи­вания населения: вопросы социального воспроизводства. Москва, 1979; Сфе­ра обслуживания населения: региональ­ные проблемы. К., 1980 (спів­авт.); Эко­номика непроизводственной сферы. Москва, 1980 (спів­авт.).

А. О. Коваленко


Покликання на статтю