Кочергін Володимир Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Кочергін Володимир Павлович

КОЧЕРГІ́Н Володимир Павлович (28. 10. 1927, м. Армавір, нині Краснодар. краю, РФ – 07. 01. 2003, Біш­кек) – фахівець у галузі матема­тичного моделювання динаміки океану. Д-р фіз.-мат. н. (1974), проф. (1978), чл.-кор. НАН Киргиз. Респ. (1985). Держ. нагороди СРСР. Закін. Моск. ун-т (1956). Працював 1957–64 у Фіз.-енергет. ін-ті (м. Обнінськ Калуз. обл.): зав. лаб.; 1964–84 – в Об­числюв. центрі Сибір. відділ. АН СРСР (м. Новосибірськ; оби­два – РФ): заст. дир., від 1980 – зав. лаб. океанографії; від 1984 – у системі НАН Киргиз. Респ. (Біш­кек): зав. лаб. матем. моделювання проблем навколиш. сере­довища Ін-ту математики (1985–92), дир. Н.-д. центру матем. мо­делювання Ін-ту фізики і механіки гірських порід (1992–99). Роз­робляв методи матем. моделювання ядер. реакторів та гід­ротермодинам. процесів; за­пропонував розв'язки низки за­дач фізики океану та матем. мо­делі динаміки рідини; матем. моделювання геофіз. процесів. Спів­працював з ученими Мор. гід­рофіз. ін-ту НАНУ (Севастополь). Чл. редколегії «Морского гидро­физического журнала» (1989–95).

Пр.: Теория и методы расчета океанических течений. Москва, 1978; Мо­­ниторинг гидрофизических полей. Ле­­нинград, 1987 (спів­авт.); Многоуров­­невая гидротермодинамическая модель глубокого водоема // МГЖ. 1994. № 3 (спів­авт.); Метод расчета вертикальной компоненты скорости в задачах динамики водоемов // Там само. 1996. № 5 (спів­авт.); Математичне моделювання гідродинаміки глибоководних басейнів. Св., 2001 (спів­авт.).

О. Є. Совга

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. Є. Совга . Кочергін Володимир Павлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1226 (дата звернення: 23.10.2021)