Кочергін Юрій Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Кочергін Юрій Сергійович

КОЧЕРГІ́Н Юрій Сергійович (15. 11. 1947, м. Макіївка Сталін., нині Донец. обл.) – фізик. Канд. хім. (1977), д-р тех. (1991) н., проф. (2011). Закін. Ленінгр. політех. ін-т (нині С.-Петербург, 1971). Від 1977 пра­цював в Укр. НДІ пластич. мас (Донецьк): зав. відділу епоксид. клеїв конструкц. призначення (1989–2003), дир. (2003–07). Від 2008 – проф. каф. товарознавства і експертизи непродовол. то­варів Донец. ун-ту економіки і торгівлі. Наук. дослідження: фізико-механіка та технологія полімер. композиц. матеріалів; модифіка­ція епоксид. клеїв, спрямована на збільшення адгезії до метал. і неметал. матеріалів, підвищен­ня ударної та вібрац. міцності, водо- та хімостійкості, розширення температур. інтервалу екс­плуатації.

Пр.: Полимерные композиционные материалы в горном деле. Москва, 1988; Ударопрочные эпоксидные клеи: Свой­ства и области применения. Москва, 1989; Теплостойкие ударопрочные поли­меры на основе эпоксидных олигомеров и ароматических полигетероариле­нов. Москва, 1989; Эпоксидные олиго­меры и клеевые композиции. К., 1990; Сульфонсодержащие эпоксидные смо­лы. Москва, 1990; Effect of 2-(vinyloxy)etoxymethyloxirane on properties of epo­xide adhesive materials // Polym. Scien­ce. Ser. D. 2011. Vol. 4, № 1; Свойства кле­евых композиций на основе тиирана // Клеи. Герметики. Технологии. 2011. № 12 (спів­авт.).

Т. І. Григоренко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю