Інформації теорія — Енциклопедія Сучасної України

Інформації теорія

ІНФОРМА́ЦІЇ ТЕО́РІЯ – див. Теорія інформації.

2011

Покликання на статтю