Кочетов Геннадій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Кочетов Геннадій Михайлович

КО́ЧЕТОВ Геннадій Михайлович (11. 03. 1956, Київ) – фахівець у галузі во­довідведення. Канд. хім. (1988), д-р тех. (2007) н., проф. (2011). За­кін. Київ. ун-т (1978), де відто­ді й працював. Від 1988 – у Нац. ун-ті буд-ва і арх-ри (Київ): від 2007 – проф. каф. хімії. Осн. на­прям наук. дослідж. – утилізація рідких відходів вироб-ва з реге­нерацією з них корис. речовин.

Пр.: Комплексная очистка сточных вод промышленных предприятий с ре­генерацией тяжелых металлов // ЭР. 2000. № 4; Гидродинамическая модель очистки промывных сточных вод гальва­нических производств в осветлителе со взвешенным осадком // ХТВ. 2004. Т. 26, № 4; Получение феррита никеля из жид­ких отходов очистки сточных вод гальва­нических производств // Пробл. водопостачання, водовідведення та гідрав­ліки. 2005. Вип. 4; Комплексна переробка промислових стічних вод, які міс­тять сполуки міді // Наук. вісн. буд-ва. 2010. Вип. 60.

Б. М. Ємельянов


Покликання на статтю