Кочина Марина Леонідівна — Енциклопедія Сучасної України

Кочина Марина Леонідівна

КО́ЧИНА Марина Леонідівна (15. 09. 1955, Харків) – біофізик. Д-р біол. н. (1996), проф. (2009). За­кін. Харків. ун-т (1977). Відтоді працювала у центр. н.-д. лаб. Хар­ків. мед. ун-ту: від 2002 – пров. н. с.; від 2005 – проф. каф. радіоелектрон. пристроїв Харків. ун-ту радіо­електроніки; від 2010 – проф. каф. клін. інформатики та інформ. технологій в упр. охоро­ною здоров'я Харків. мед. акаде­мії післядиплом. освіти. Вивчає поляризац.-оптичні властивості тканин ока, структурно-функціон. орг-цію пристосувал. процесів у зоровій системі до різних видів навантаження (тексти на папер. та електрон. носіях, комп'ютерні ігри тощо), сучасні мед.-біол. інформ. технології.

Пр.: Применение поляризованного света в офтальмологии // ОЖ. 1981. № 6; Современные подходы к моделированию состояний зрительной сис­темы и ее элементов // Там само. 1998. № 3; Роль качества визуальной нагруз­ки в процессе формирования зритель­ной системы детей и под­ростков // Гигиена насел. мест. К., 1999. Вып. 35; Результаты оценки функционального состояния пользователей информа­ционных технологий с использованием факторных моделей // Світ медицини та біології. 2009. № 4 (спів­авт.); Инфор­мационная технология оценки вре­мен­ных и частотных показателей организ­ма человека // Системи обробки інфор­мації. 2010. № 2(83) (спів­авт.).

П. А. Бездітко


Покликання на статтю