Кочкін Михайло Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Кочкін Михайло Андрійович

КО́ЧКІН Михайло Андрійович (22. 05(04. 06). 1908, с. Кленова, нині Кiров. обл., РФ – 06. 11. 1980, м. Ялта, нині АР Крим) – ґрунтознавець. Д-р с.-г. н. (1957), проф. (1961). Засл. діяч н. УРСР (1962). Учасник 2-ї світ. вій­ни. За­кiн. Горьков. с.-г. iн-т (нині м. Ниж­ній Новгород, РФ, 1934). У 1937–41 працював у Казан. с.-г. ін-ті (РФ); 1945–48 – у Крим. заповiд­нику (м. Алушта); 1948–56 – у Крим. фiлiї АН СРСР: від 1952 – зав. вiддiлу лiсомелiорацiї, озеленення та ґрунтознавства; вод­ночас 1950–51 – у Крим. с.-г. ін-ті (Сімферополь); 1956–58 – зав. лаб. боротьби з ерозією ґрунтів НДІ ґрунтознавства та агрохімії ВАСГНІЛ (Харків); 1958–77 – дир., вiд 1977 – наук. консультант Нікіт. ботан. саду в Криму. Наук. дослідження: рац. використання природ. ресурсів у лiс. і с. госп-вах, боротьба з водною ерозiєю ґрун­тiв.

Пр.: Почвы, леса и климат горного Крыма и пути их рационального исполь­зования. Москва, 1967; Особенности поч­вообразования на карбонатных поч­во­образующих породах // Тр. Никит. ботан. сада. Ялта, 1971. Т. 53; Основы рационального использования почвен­но-климатических условий в земледе­лии. Москва, 1972; Почвы Крыма и их охрана // Тр. Никит. ботан. сада. Ялта, 1974. Т. 65; Почвы заповедника «Мыс Мар­тьян» // Там само. 1976. Т. 70 (спів­авт.).

М. П. Литвинов


Покликання на статтю